Otwarcie strefy DworzyskoW Parku Naukowo-Technologicznym Rzeszów-Dworzysko zakończył się drugi etap uzbrojenia dodatkowych terenów, które czekają na inwestorów. Dziś, tj. 18 września, miało miejsce oficjalne oddanie tej inwestycji. Ponad 80-cio hektarowy Park Naukowo-Technologiczny w centrum Rzeszowa otrzymał imię śp. Grażyny Gęsickiej.

PNT Rzeszów-Dworzysko to inwestycja zrealizowana przez powiat rzeszowski ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. We wrześniu 2014 roku został zakończony I etap. Uzbrojono wówczas ponad 55 ha gruntów. W wyniku oszczędności udało się uzbroić dodatkowy teren ponad 27 ha. Dziś inwestycja została oficjalnie zakończona.

Uroczyste oddanie projektu rozpoczęło się odsłonięciem obelisku i nadaniem Parkowi Naukowo-Technologicznemu imienia śp. Grażyny Gęsickiej – minister Rozwoju Regionalnego w latach 2005-2007 - która miała wielki wkład w rozwój Podkarpacia. Mówił o tym między innymi Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

Dokonania pani Grażyny Gęsickiej dla Podkarpacia i Polski są ogromne. Pani poseł należała do grona ludzi o nieprzeciętnych efektach pracy. Budowa Parku Naukowo-Technologicznego jest jednym z wielu przedsięwzięć, które przypominać będą tę wyjątkową osobę. Jest to ślad mądrego i perspektywicznego myślenia pani poseł. Upamiętnimy ją żywym pomnikiem, miejscem, gdzie toczyć się będzie życie gospodarcze naszego regionu – mówił starosta Jodłowski.

Obecny na uroczystości marszałek Władysław Ortyl gratulując staroście tak ważnej inwestycji, mówił że oddanie PNT Rzeszów-Dworzysko to ważny akt w dziejach gospodarki Rzeszowa. Przypomniał też o niebagatelnej roli śp. Grażyny Gęsickiej, która przyczyniła się do przygotowania i uruchomienia PO Rozwój Polski Wschodniej.

Pamiętamy tytaniczną pracę śp. Grażyny Gęsickiej i te dzieła, które zostały przez nią rozpoczęte mają dzisiaj swój finał. Ta inwestycja jest ważnym elementem rozwoju Rzeszowa i Podkarpacia i będzie wpływać na rozwój całego kraju. Chcielibyśmy, żeby ta dobra praktyka była przykładem dla innych beneficjentów – powiedział marszałek W. Ortyl.

Pamiątkowy obelisk, który stanął w PNT Rzeszów Dworzysko, odsłoniła córka śp. Grażyny Gęsickiej – Klara Gęsicka. W imieniu samorządu województwa kwiaty pod obeliskiem złożyli marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Wojciech Buczak. Następnie goście wzięli udział w przecięciu wstęgi, a Biskup Rzeszowski Jan Wątroba poświęcił oddaną inwestycję.

Kolejnym elementem otwarcia PNT Rzeszów-Dworzysko były wystąpienia gości biorących udział w uroczystości oraz prelekcje dotyczące m.in. inteligentnych specjalizacji województwa, inkubatorów przedsiębiorczości oraz parków technologicznych.

W otwarciu PNT Rzeszów-Dworzysko wzięła udział poseł Beata Szydło – wiceprezes PiS, która składając kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym nadanie parkowi imienia śp. G. Gęsickiej, mówiła, że jest to dla niej wzruszający moment, gdyż Grażyna Gęsicka była wspaniałą, skromną, życzliwą osobą o wielkich talentach i doświadczeniu, której na sercu leżał rozwój kraju.

Praca, którą minister Grażyna Gęsicka włożyła w to, żeby Podkarpacie piękniało daje dzisiaj efekty. Ten park jest tego przykładem. Wierzę w to głęboko, że będziemy mogli wcielać w życie to, czego nas uczyła. Dzisiaj Polska potrzebuje dynamicznego rozwoju gospodarczego, ale musi rozwijać się równo, wszyscy muszą mieć równe szanse rozwoju. Zrównoważony rozwój, równe traktowanie podmiotów i obywateli to jest to do czego powinniśmy dążyć – mówiła w Rzeszowie Beata Szydło.

W czasie uroczystości został również wręczony dokument upoważniający pierwszą firmę – OK Office – do inwestowania w PNT Rzeszów-Dworzysko. W uroczystości oddania PNT Rzeszów-Dworzysko wzięli także udział parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych oraz podkarpackich uczelni, samorządowcy, duchowni, a także Radni Województwa Podkarpackiego, w tym Teresa Kubas-Hul – wiceprezes PARP.

Monika Konopka
Biuro prasowe UMWP