IMG 9125240 zgłoszeń z całej Polski, 57 ocenionych pozytywnie, a w tym 4 z Podkarpacia – tak w skrócie wygląda ranking konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pt. „Modelowa rewitalizacja miast”.

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się fiszki projektowe Stalowej Woli (która uplasowała się na wysokim 9 miejscu), Mielca, Łańcuta oraz Radymna. Pełne wnioski o przyznanie dotacji opracowane na ich bazie będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej podczas II etapu i to będzie podstawa wyboru projektów do dofinansowania.
Celem konkursu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego (gmin posiadających status miasta) w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich. Opracowane lub zaktualizowane w ramach konkursu programy rewitalizacji będą traktować rewitalizację jako proces kompleksowy, uwzględniający elementy zarówno infrastrukturalne i gospodarcze, jak również społeczne. Efekty dofinansowanych projektów będą mogły stanowić wzór, dla innych miast, realizujących własne projekty rewitalizacyjne.
Pełna listę rankingową można znaleźć na stronie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (PO PT), z którego współfinansowany jest konkurs: http://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/wydarzenia/konkurs-dla-samorzadow-modelowa-rewitalizacja-miast/