Otwórz/zamknij mapę strony
Regionalna Strategia Innowacji na rzecz Inteligentnej Specjalizacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, środki na wsparcie innowacyjnych inicjatyw dostępne w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego – to tylko niektóre tematy poruszane podczas  pierwszego w tym roku posiedzenia Podkarpackiej Rady Innowacyjności (PRI).
Posiedzenie PRI, będącej organem doradczym Zarządu Województwa Podkarpackiego w zakresie innowacyjności, odbyło się 5 maja br. Otwarcia spotkania dokonał marszałek Władysław Ortyl wraz z członkiem zarządu Stanisławem Kruczkiem. Spotkanie rozpoczęło się wręczeniem przez marszałka aktów nominacji nowym członkom rady.
Spotkanie prowadził i moderował przewodniczący PRI prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak. Posiedzenie w głównej mierze było poświęcone wyzwaniom z zakresu inteligentnego rozwoju, jakie stoją przed Podkarpaciem w aktualnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
Zebranym przedstawione zostały główne założenia Regionalnej Strategii Innowacji na rzecz Inteligentnej Specjalizacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RIS3), czemu służyły prezentacje prof. Leszka Woźniaka z Politechniki Rzeszowskiej pn. Podkarpackie inteligentne specjalizacje oraz Piotra Czerepiuka – Pełnomocnika Zarządu ds. RSI, poświęcona Przedsiębiorczemu procesowi odkrywania.
Gremium, którego znaczną część stanowią przedstawiciele biznesu i nauki, z uwagą wysłuchało prezentacji wygłoszonej przez Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO WP Adama Hamryszczaka zatytułowanej Środki i formy wsparcia przeznaczone na „Badania Rozwój Innowacje” oraz dedykowane  sektorowi  MŚP w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
W końcowej części posiedzenia ożywioną dyskusję wzbudziła kwestia ewentualnego zwiększenia ilości inteligentnych specjalizacji regionu z 3 na 4. Oprócz specjalizacji zawartych w RIS3, czyli: Lotnictwa i kosmonautyki, jakości życia oraz technologii informatycznych i telekomunikacyjnych zaproponowano także motoryzacyjną. W tę tematykę  wpisywała się prezentacja przygotowana i wygłoszona przez Witolda Pyciora – przedstawiciela powstającego klastra pn. Wschodni Sojusz Motoryzacyjny.
Zwieńczeniem rozmów na temat nowej specjalizacji – roboczo zwanej Automotive, było przyjęcie przez większość członków PRI stanowiska o zarekomendowaniu Zarządowi Województwa rozpoczęcia prac nad włączeniem jej do katalogu RIS.
Kasper Bosek
Departament Rozwoju Regionalnego

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego