Uprzejmie informuję, że pierwszy nabór projektów w Programie Interreg Europa Środkowa (Central Europe) został otwarty. Nabór jest dwuetapowy. Pierwszy etap naboru dotyczący koncepcji projektu trwa od 12 lutego do 13 kwietnia 2015 r. Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w 1. etapie będą mogli wziąć udział w etapie 2. 

Informacje dotyczące naboru można znaleźć na stronie www.interreg-central.eu, a także www.europasrodkowa.gov.pl i www.ewt.gov.pl
Dokumenty dotyczące 1. naboru (w języku angielskim) są dostępne na stronie www.interreg-central.eu/call:
·        ogłoszenie o 1. naborze;
·        podręcznik wnioskodawcy;
·        wzory: skróconego wniosku dotyczącego 1. etapu naboru (ang. “light” application form) oraz pełnego wniosku dotyczącego 2. etapu naboru (ang. “full” application) w tybie off-line.
Trwa rejestracja na spotkania informacyjne na temat programów INTERREG 2014-2020 - Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, EUROPA. Rejestracja na spotkania jest dostępna na stronie http://europasrodkowa.gov.pl/