Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Zgodnie z art. 27 pkt. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2021 r. o nasiennictwie oraz porozumieniami zawartymi przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych i Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Przecławiu, koordynującą PDO dla województwa podkarpackiego z Samorządem Województwa Podkarpackiego i Podkarpacką Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu się z opinią Podkarpackiego Zespołu PDO podjęto decyzję o utworzeniu Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze naszego województwa na 2021 rok dla odmian Rzepaku jarego, Rzepaku ozimego, Jęczmienia jarego, Jęczmienia ozimego, Owsa jarego, Pszenicy jarej, Pszenicy ozimej, Pszenżyta ozimego, Żyta ozimego, Bobiku, Grochu, Łubinu wąskolistnego, Łubinu żółtego, Soi i Ziemniaka jadalnego odmian średniowczesnych.

Podstawą do ustalenia tej listy była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w naszym województwie, uzyskanych do sezonu 2020/2021 włącznie. Na powyższej liście znalazły się następujące odmiany:

Gatunek – Rzepak jary

1.      Bruno

2.      Lagonda F1

3.      Lancia F1

4.      Legolas F1

5.      Lumen F1

6.      Markus

Gatunek – Rzepak ozimy

1.      Absolut F1

2.      Advocat F1

3.      Alasco F1 kk

4.      Angelico F1

5.      Anniston F1

6.      Architect F1

7.      Birdy

8.      Derrick

9.      DK Expiro F1

10.  Tigris F1

Gatunek – Jęczmień jary

1.      Avatar

2.      Bente

3.      Mecenas

4.      MHR Fajter

5.      Radek

6.      Rezus

Gatunek – Jęczmień ozimy

1.      Jakubus

2.      KWS Astaire

3.      KWS Kosmos

4.      Quadriga

5.      SU Jule

6.      Zenek

Gatunek – Owies

1.      Agent

2.      Bingo

3.      Kozak

4.      Paskal

5.      Refleks

Gatunek – Pszenica jara

1.      Alibi

2.      Atrakcja

3.      Harenda

4.      Mandaryna

5.      MHR Jutrzenka

6.      Merkawa

7.      Rusałka

Gatunek – Pszenica ozima

1.      Apostel

2.      Euforia

3.      Formacja

4.      Linus

5.      Ostroga oś

6.      Opoka (R)

7.      Patras

8.      Plejada

9.      RGT Bilanz

10.  RGT Kilimanjaro

Gatunek – Pszenżyto ozime

1.      Avocado

2.      Panteon

3.      Sekret

4.      SU Liborius (R)

5.      Tadeus

Gatunek – Żyto ozime

1.      Dańkowskie Amber

2.      Dańkowskie Diament

3.      Dańkowskie Granat

4.      Dańkowskie Skand

5.      KWS Dolaro F1

6.      KWS Florano F1

7.      KWS Vinetto F1

Gatunek – Bobik

1.      Albus

2.      Amigo

3.      Apollo

4.      Fernando

Gatunek – Groch

1.      Astronaute

2.      Batuta

3.      Mandaryn

4.      Mecenas

5.      Tarchalska

Gatunek – Łubin wąskolistny

1.      Agat

2.      Dalbor

3.      Koral

4.      Regent

5.      Roland

6.      Salsa

7.      Swing

Gatunek – Łubin żółty

1.      Lord

2.      Mister

Gatunek – Soja

1.      Abelina

2.      Acardia

3.      Achillea

4.      Adessa

5.      Albiensis

6.      ES Comandor

7.      Moravians

8.      Obelix

9.      Sirelia

Gatunek – Ziemniak*

1.      Jurek

2.      Lech

3.      Mazur

4.      Otolia

5.      SatinaF1- odmiana mieszańcowa
R- odmiana wstępnie rekomendowana na podstawie mniejszej ilości doświadczeń
oś- odmiana o kłosie ościstym
kk- odmiana kiłotolerancyjna
*- odmiany średniowczesne

- Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie podkarpackim do roku 2020.
- Odmiany umieszczone na „Liście odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa podkarpackiego” wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie.
- Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian.