Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 314/6273/21 z dnia 21 września 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w  zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III” ogłoszonych Uchwałą Nr 299/5907/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lipca 2021 r.

Uchwała w sprawie wyboru ofert na realizację zadan publicznych (plik docx, rozmiar 28 kB)