Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 378/7574/22 z dnia 12 kwietnia 2022 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku zgodnych z założeniami Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas III".

Oferty należy składać w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert, tj. do dnia 12 maja 2022 r.

Do pobrania:

1. UCHWAŁA - ogłoszenie otwartego konkursu ofert (plik docx, rozmiar 24 KB)

2. REGULAMIN otwartego konkursu ofert (plik docx, rozmiar 90 KB)

3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego (plik docx, rozmiar 31 KB)

4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (plik docx, rozmiar 25 KB)