Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Rząd wieńców ze zboża

 


 Jestem dumny, że podkarpaccy rolnicy z tak wielkim szacunkiem odnoszą się do rodzinnej ziemi, dbając o to, aby na stołach nie zabrakło nikomu pożywienia, a jednocześnie z takim oddaniem pielęgnują wartości oraz kultywują tradycje przodków. Dziękuję za to  – mówił marszałek Władysław Ortyl podczas dożynkowych uroczystości w Osobnicy. Właśnie tam, w największej pod względem powierzchni wsi gminy Jasło odbyły się XXII Dożynki Województwa Podkarpackiego.

 

Do Osobnicy przyjechały setki rolników ze wszystkich zakątków Podkarpacia. Kilkadziesiąt delegacji wraz z wieńcami dożynkowymi i darami ziemi, w towarzyszeniu zespołów i kapel ludowych, przybyło, by we wspólnocie dziękować za tegoroczne plony i pielęgnować piękne dożynkowe tradycje.

 

 

Gośćmi wojewódzkich dożynek byli podkarpaccy parlamentarzyści: posłowie na Sejm RP: Maria Kurowska Teresa Pamuła, Wiesław Buż, Adam Śnieżek, senator RP Alicja Zając oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca. Rząd RP reprezentowali wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz wicewojewoda Radosław Wiatr. W imieniu samorządu województwa uczestniczyli marszałek Władysław Ortyl, przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz, oraz radna województwa Joanna Brill, W Osobnicy nie zabrakło licznych delegacji samorządów różnych szczebli z całego Podkarpacia.

 

Centralnym punktem XXII Dożynek Województwa Podkarpackiego była uroczysta msza święta, pod przewodnictwem ordynariusza diecezji rzeszowskiej księdza biskupa Jana Wątroby.  Była ona dziękczynieniem za zebrane przez podkarpackich rolników plony.

 

Oprawę  muzyczną w czasie mszy świętej przygotowała Orkiestra Dęta GOK Jasło z Osobnicy oraz Chór Cecylianum z Osobnicy. Organizatorami dożynek byli Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Jasielski oraz Wójt Gminy Jasło.

 

XXII Dożynki Województwa Podkarpackiego odbyły się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Prezydent skierował do zgromadzonych w Osobnicy rolników z Podkarpacia  list ze słowami wdzięczności za ich trud.

 

W  imieniu Rzeczypospolitej, w imieniu Rodaków, dziękuję za plony ziemi zebrane przez polskich gospodarzy. Wszystkim rolnikom chcę wyrazić uznanie i wdzięczność za to, że na naszych stołach, mimo trudnych okoliczności, nie brakuje chleba, że polska żywność jest znakomitą wizytówką możliwości gospodarczych naszej Ojczyzny i zdobywa wciąż nowe rynki, a polskie rolnictwo jest coraz bardziej wydajne i nowoczesne. W imieniu całej polskiej wspólnoty przekazuję rolnikom płynące z serca słowa wdzięczności za dar chleba i za trud pracy w gospodarstwach. Niech tegoroczne dożynki będą jak co roku wielkim świętem polskiej wsi. Niech będą okazją, by celebrować lokalne zwyczaje, podtrzymywać tradycje, z dumą podkreślać przywiązanie do swoich korzeni. Niech w tym radosnym czasie nie zabraknie nam wiary w to, że mimo pandemii i wojny, mimo związanych z nimi trudności i obaw, mimo wyzwań, z jakimi mierzy się dzisiaj światowa i polska gospodarka, razem zdołamy zapewnić dobrą przyszłość dla naszej Ojczyzny, dla nas i dla kolejnych pokoleń – napisał do podkarpackich  rolników prezydent RP Andrzej Duda. List od głowy państwa odczytał Piotr Ćwik z Kancelarii Prezydenta RP.

 

Po mszy świętej uroczystości obrzędowe odbyły się na placu przy kościele w Osobnicy.

 

Słowa wdzięczności za rolniczy trud do uczestników dożynek skierowali m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Władysław Ortyl oraz parlamentarzyści.

 

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała do zebranych w Osobnicy list z podziękowaniami i gratulacjami. Odczytał go poseł RP Adam Śnieżek.

 

Zmieniała się polska wieś przez lata i wieki, ale to co najważniejsze pozostało w dożynkowych obrzędach niezmienne- miłość do ziemi ojców, wdzięczność Bogu i ludziom, szacunek do chleba. Podkarpacie to region z ogromnym potencjałem, który tkwi nie tylko w ziemi, ale w ludziach, pracowitych, rzetelnych, oddanych rodzinom i Bogu, wiernych tradycji, Dziękuje za wielomiesięczny wysiłek i wytrwałość włożone w tegoroczne żniwa – napisała do rolników marszałek Elżbieta Witek.

 

Premier także nie szczędził rolnikom słów wdzięczności.

 

Kiedy rolnicy dziękują za  tegoroczne plony, my dziękujemy rolnikom za całoroczną pracę i troskę, by na naszych stołach nigdy nie zbrakło chleba  Doceniamy to zwłaszcza teraz po latach pandemicznych, które pokazały, jak ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe. Polska jest nie tylko samowystarczalna pod względem produkcji zbóż, ale nawet może zboża eksportować. Sprawy polskiej wsi są dla rządu Zjednoczonej Prawicy najwyższym priorytetem. Nie tylko nadrabiamy zaległości, jakie miały miejsce w przeszłości, ale także dbamy o naszą wieś na przyszłość, aby nasi rolnicy mogli konkurować z rolnikami europejskimi  – napisał w swym liście do uczestników dożynek premier RP Mateusz Morawiecki. List odczytał wicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr.  

 

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl wyrażał wdzięczność rolnikom i ludziom polskiej wsi za wytwarzane przez nich dary stołów, a także za umiłowanie ziemi.

 

To dla mnie zaszczyt kierować do Państwa słowa najwyższego szacunku w tak ważnym i symbolicznym momencie, jakim jest świętowanie Dożynek. Celebrowane w mniejszych i większych wspólnotach, obchodzone lokalnie czy regionalnie, świętowane w parafiach
i diecezjach Święto Plonów niezmiennie jest czasem dziękczynienia za płody ziemi oraz Bożą Opatrzność, która nad nami czuwa. Cieszę się bardzo, że mogę dziś świętować z rolnikami z całego Podkarpacia, tutaj w Osobnicy. Święto Plonów jest nie tylko bogactwem tradycji, tak pięknie i okazale kultywowanej w  polskich wsiach i miasteczkach. To także obchodzony przez kolejne pokolenia naszych przodków, niezbywalny element naszej kultury.

 

Chciałbym przekazać moje słowa szacunku i najwyższego uznania dla całorocznej ciężkiej pracy rolników i hodowców, która dziś znajduje swoje zwieńczenie. Polska i podkarpacka wieś cały czas się zmienia, pięknieje i modernizuje. Widać na niej efekty polityki rządu, działań prezydenta i samorządów, ale nade wszystko wielką pracowitość i kreatywność mieszkańców wsi, którzy tworzą swą przyszłość, pamiętając o szacunku dla tradycji i wartości. Te zmiany obrazują modernizowane gospodarstwa, rozwój przetwórstwa, powstawanie grup producenckich.

 

Ogromnym atutem mieszkańców podkarpackich wsi jest aktywność, pracowitość, umiejętność radzenia sobie w różnych, niekiedy trudnych warunkach. Wielką wartością jest niezmiennie szacunek dla tradycji, umiejętność godzenia wyzwań współczesności z poszanowaniem spuścizny i obyczajów ojców. Dzisiejsze święto jest tego doskonałym przykładem. Dla nas Dożynki są nieodłącznym elementem miłości do Ojczyzny i poczucia dumy z bycia Polakami.

 

 

Ten rok nie jest łatwy dla nikogo. Wszystkich nas postawił w kontekście wyzwań i zagrożeń, jakie przyniosła ze sobą wyjątkowa sytuacja, w której żyjemy – wojna tocząca się w kraju naszych sąsiadów i miliony uchodźców, którzy u nas znaleźli swój drugi dom. To szerokie otwarcie serc i domów dla tych, którzy uciekli przed koszmarem i bestialstwem wojny jest także głęboko zakorzenione w naszej tradycji i wartościach. Nie wahamy się, aby dzielić się chlebem z potrzebującymi, aby wyciągać do nich pomocną dłoń. Za to także chylę czoła przed mieszkańcami podkarpackich wsi i miasteczek. Z całego serca dziękuję Państwu – rolnikom za trud Państwa rąk, za chleb, za owoce ziemi, które symbolizują piękne i okazałe dożynkowe wieńce. To Państwa ręce są niezbędne, aby ziarno zostało zasiane, aby przyniosło plon, a później – zebrane, mogło stać się zaczynem chleba.

 

Dziękuję wszystkim Państwu za umiłowanie swych Małych Ojczyzn, za polską gościnność oraz pielęgnowanie obyczajów. Dziękuję za codzienny chleb, który nie tylko daje nam pożywienie, ale jest jednocześnie synonimem rodzinnego domu, poczucia bezpieczeństwa oraz stołu, przy którym zbiera się rodzina i bliscy. Wszystkim Państwu życzę, aby kolejny rok był czasem pomyślności, aby przynosił obfite plony i zadowolenie, aby polska wieś rozwijała się i piękniała, a jej mieszkańcy cieszyli się dobrobytem. Nam wszystkim życzę, aby na naszych stołach nigdy nie zabrakło symbolu dożynek – chleba – Bożego daru. Szczęść Boże! – powiedział w Osobnicy marszałek województwa Władysław Ortyl.

 

Wśród przemawiających zabrzmiał głos pochodzącego z jasielskiej ziemi posła do Parlamentu europejskiego Bogdana Rzońcy.  

 

Tradycyjne dożynki to czas oddawania wdzięczności oraz czci Bogu i ludziom. W tym czasie szczególnie wyraźnie widać, jak ciężka jest praca rolników. Polski stół dożynkowy może być pełny tylko wtedy, gdy krople potu spadną na zaoraną ziemię i potem wokół tego stołu mogą usiąść spokojnie goście- mówił poseł Bogdan Rzońca, nawiązując w swym wystąpieniu do narodowych wieszczów i bohaterów, ale także podkreślając, jak wiele udało się dokonać, aby z perspektywy Brukseli wesprzeć polskich rolników. 

 

Głoś zabrała także poseł RP Terasa Pamuła, dziękując i za dar chleba i za tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie.  

 

Starostami tegorocznych dożynek wojewódzkich byli Bogusława Ulaszek i Łukasz Pietraszek.

 

Starościna XXII Dożynek Województwa Podkarpackiego to mieszkająca w Osobnicy  nowoczesna pani domu, matka i żona, która pracuje zawodowo, aktywnie włącza się w życie swej lokalnej wspólnoty, a wraz z mężem Mirosławem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 4h. Gospodarstwo specjalizujące się w produkcji roślinnej, w uprawie dominują pszenica i owies. Pani Bogusława od 18 lat aktywnie działa w Kole Gospodyń Wiejskich w Osobnicy.  

 

Starostą wojewódzkich dożynek był Łukasz Pietraszek z Osobnicy, który pracuje zawodowo, wychowuje wraz z żoną dwie córki, a jednocześnie gospodaruje na 39h gospodarstwa specjalizującego się w uprawie soi, pszenicy, buraka cukrowego, rzepaku, kukurydzy grochu i fasoli.

 

Częścią obrzędu był ceremoniał z obrzędem chleba.  

 

W uroczystościach dożynkowych uczestniczyło kilkadziesiąt delegacji z pięknymi, tworzonymi niekiedy przez długi czas wieńcami, które przygotowane zostały w gminach i powiatach regionu. W czasie uroczystości politycy, samorządowcy, rolnicy i goście dzielili się chlebem, upieczonym z  mąki z tegorocznych zbóż z Podkarpacia.

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Facebook | XXII Dożynki Województwa Podkarpaciego 

Autor tekstu: Aleksandra Gorzelak -Nieduży
Autor zdjęć: Anna Magda
Autor wideo: Michał Hubala

Biuro prasowe UMWP