Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Produkty kosmetyczne na stole

 


Autor artykułu: Natalia Mierzwa-Sowa

Autor zdjęć: Anna Magda

Kancelaria Zarządu UMWP

 

Przedsiębiorcy i eksperci z branży spożywczej spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, by porozmawiać na temat integracji z sieciami handlowymi i sklepami detalicznymi w ramach III Podkarpackiego Kongresu Spożywców. Wydarzenie otworzył wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Jako Samorząd Województwa Podkarpackiego wspieramy wszelką działalność związaną z przetwórstwem i handlem produktami rolnymi. Wsparcie to polega nie tylko na promocji produktów regionalnych, ale również na finansowaniu lub współfinansowaniu rozwoju handlu na terenach wiejskich, np. poprzez budowę lub rozbudowę targowisk, co umożliwia rozwój lokalnego rynku – mówił wicemarszałek Pilch. 

 

Dzisiejszy Kongres to również okazja do zapoznania się z aktualnymi przepisami prawa krajowego i europejskiego obowiązującymi na rynku spożywczym, wymogami stawianymi konsumentom, a także z wieloma innymi działaniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ostatniej części wydarzenia uczestnicy będą mogli wziąć udział w panelu dyskusyjnym, którego prelegentami będą podkarpaccy przedsiębiorcy funkcjonujący na dzisiejszym rynku.  

 

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Promocji Biznesu.

 

Galeria zdjęć: 

Pełna galeria zdjęć: Facebook | III Podkarpacki Kongres Spożywczy