Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi siedząca w sali przy stołach.

 


Autorzy tekstu: Katarzyna Tymuła, Daniel Kozik
Autor zdjęć: Michał Hubala 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

 

Aż w trzech kategoriach nagrodzono koła pszczelarzy z Podkarpacia, które wzięły udział w ósmej już edycji konkursu „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie”. Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, w ramach prowadzonej kampanii informacyjno - edukacyjnej „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”.

 

Wicemarszałek Piotr Pilch podkreślił wagę pracy pszczelarzy, która zwykle jest również ich wielką pasją. Zwrócił uwagę na rosnące zainteresowanie pszczelarstwem, także u hobbystów. Podkreślił, że dzięki realizacji kampanii, na Podkarpacie trafia corocznie kilka tysięcy sadzonek drzew miododajnych.

 

Praca pszczelarzy polegająca na opiece nad pasiekami jest niezwykle ważna i potrzebna. Dlatego jako Samorząd Województwa Podkarpackiego chcemy docenić koła pszczelarskiepoprzez organizację właśnie takich konkursów. Chcemy stworzyć na Podkarpaciu jak najlepsze warunki do rozwoju pszczelarstwa i wierzymy, że będzie ono w dalszym ciągu dynamicznie się rozwijać – mówi wicemarszałek Pilch.

 

Komisja konkursowa powołana przez zarząd województwa oceniła 15 ankiet złożonych przez koła pszczelarzy, które zakwalifikowały się do konkursu.  Pod uwagę były brane m.in. takie kryteria jak udział w szkoleniach, popularyzowanie wiedzy o pszczelarstwie, udział w konkursach dla pszczelarzy, ale też różnorodność produktów pozyskiwanych od pszczół przez członków koła, czy aktywność w pozyskiwaniu dotacji na działalność.

 

Laureaci zostali nagrodzeni w trzech kategoriach. Spośród kół liczących do 40 członkównajwyższą liczbę punktów otrzymało Koło Pszczelarskie w Bukowsku. Największą aktywnością wśród kół liczących od 41 do 70 członków wykazało się Rejonowe Koło Pszczelarzy w Sędziszowie Małopolskim. Natomiast laureatem konkursu wyłonionym spośród kół liczących ponad 70 członków zostało Koło Pszczelarzy w Krośnie.

 

W konkursie wzięły udział również Koła z Ustrzyk Dolnych, Stalowej Woli, Krasnego, Korczyny, Lubeni, Czudca, Kolbuszowej, Chorkówki, Nowego Żmigrodu, Jasła, Wiązownicyi Rzeszowa.

 

Samorząd województwa ufundował nagrody dla Kół pszczelarzy. Laureaci otrzymali topiarki do wosku z palnikiem gazowym oraz kalendarze pszczelarskie. Pozostali uczestnicy również otrzymali nagrody w formie drobnego sprzętu pszczelarskiego potrzebnego w pasiekach. 

 

Nagrody i dyplomy wręczał wicemarszałek Piotr Pilch, wiceprezes WZP w Rzeszowie Roman Jasiński oraz zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Zbigniew Krysa.

 

Podczas spotkania odbyła się także debata na temat możliwości rozwoju pszczelarstwa orazpoświęcona problemom, z jakimi na co dzień borykają się właściciele pasiek

 

Galeria zdjęć: