logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

stop-gmo

 

podkarpacki naturalny wypas

 

leksykon-podkarpackich-smakow-2013
 

ekogala1

 

produkty tradycyjne

 

Ochrona danych osobowych
 

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 19 01

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Rolnictwo w regionie

wrota-rolnictwo

190725 prowRozpoczął się proces podpisywania umów o przyznanie pomocy w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020. Pierwsze umowy z wicemarszałkami Ewą Draus i Piotrem Pilchem podpisali wójtowie: Miejsca Piastowego – Dorota Chilik oraz Żurawicy – Tomasz Szeleszczuk.

Pomoc pochodzi z budżetu Województwa Podkarpackiego i jest przeznaczona dla gmin, które zdecydują się realizować projekty w zakresie: aktywizacji lokalnych społeczności ukierunkowanej na rozwój przedsiębiorczości, integracji i aktywizacji społeczności wiejskiej służącej zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych w kontekście procesu odnowy wsi lub modernizacji przestrzeni wiejskiej.

Program stanowi realizację zapisów Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020, która w części odnosi się do celu strategicznego: Obszary Wiejskie i rolnictwo, z ujętym m.in. priorytetem „Odnowa wsi oraz modernizacja przestrzeni wiejskiej”. Realizacje tego priorytetu będą działania ukierunkowane na:

 

  1. Integrację i aktywizację społeczności wiejskich.
  2. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.
  3. Modernizację przestrzeni wiejskiej.

 

Na realizację programu Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznaczył kwotę w wysokości 757 695 zł. Pozwoli ona na przyznanie pomocy 76 gminom, których wnioski uzyskały najwyższą punktację. Dofinansowanie dla każdej z gmin nie może przekroczyć 10 tys. zł. Pozostałą część dokłada gmina.

W ramach projektów modernizowana jest ogólnodostępna infrastruktura, miejsca wypoczynku takie jak place zabaw, skwery i boiska sportowe. Powstaje mała architektura w tym obiekty służące turystyce i wypoczynkowi. Wyposażane są budynki pełniące funkcje kulturalne i integracyjne. Niewątpliwie w każdym przypadku są to środki dobrze wykorzystane ponieważ wydawane są zgodnie z oczekiwaniami lokalnych społeczności i służą realizacji potrzeb zapisanych w sołeckich strategiach rozwoju wsi.

Efektami realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020, osiągniętymi poprzez dofinansowanie poszczególnych projektów będą: większa integracja mieszkańców obszarów wiejskich oraz wzrost ich aktywności, większa świadomość mieszkańców w zakresie obywatelskiego zaangażowania
w dobro wspólne, wzrost popularności idei partnerstwa poprzez udział sektora prywatnego w realizowaniu zadań na rzecz dobra lokalnej społeczności, promocja Programu poprzez upowszechnianie wiedzy o nim.

Dep. PROW
fot. BP/UMWP

 

 

 

Statystyka

Odwiedza nas 650 gości oraz 0 użytkowników.