190130 kolaNowe przepisy określające zakres działań kół gospodyń wiejskich były tematem debaty zorganizowanej z inicjatywy wicemarszałek Ewy Draus. Na spotkanie w urzędzie marszałkowskim przyjechał Wojciech Kaczmarczyk - dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, Teresa Pamuła - dyrektor podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz reprezentantki kół z całego Podkarpacia.

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich uzyskała podpis prezydenta pod koniec zeszłego roku. Jej wejście w życie gwarantuje kołom m.in. niezależność, osobowość prawną i możliwość ubiegania się o dotacje. Najwięcej wątpliwości nastręczało reprezentantkom kół, rozliczanie tych ostatnich. Dlatego samorząd województwa we współpracy z ARMiR oraz Narodowym Instytutem Wolności - zorganizował spotkanie, pozwalające przy wsparciu ekspertów na wyjaśnienie przepisów ustawy.

Gości przywitała wicemarszałek Ewa Draus, dziękując jednocześnie stowarzyszeniom za ich wkład w zachowanie tradycji i promocję regionu. 

- Wykonujecie panie ogromną pracę na rzecz animacji rozwoju życia społecznego w obszarach wiejskich. Dzięki wam tradycja jest ciągle żywa. Dokładacie wszelkich starań aby tę tradycję przekazywać, edukować młode pokolenie oraz integrować ludzi wokół pewnych wartości, które były bliskie naszym przodkom. Tym samym, świetnie adaptujecie tradycję do nowych wyzwań – dziękowała wicemarszałek Ewa Draus, dodając - Waszą pracą promujecie małe ojczyzny. Wasze miejscowości i gminy, ale także promujecie województwo podkarpackie. Dlatego chcielibyśmy wyjść naprzeciw waszym oczekiwaniom i was wspierać – mówiła.

Szefowa podkarpackiego oddziału ARMiR Teresa Pamuła, zwróciła uwagę na pracę, jaką w krótkim okresie od wprowadzenia ustawy, musiały podjąć członkinie kół gospodyń wiejskich. Wskazała także na duże zainteresowanie tworzeniem kół na Podkarpaciu. 

- Mieliście państwo bardzo krótki okres na zarejestrowanie się, przedstawienie wszystkich dokumentów i złożenie wniosków o płatność. Jednak zdaliście państwo ten egzamin na szóstkę! Jako województwo podkarpackie byliśmy trzecim regionem w kraju, pod względem zarejestrowanych kół gospodyń wiejskich. Około 700 kół zarejestrowało się w Wielkopolsce, ponad 500 na Lubelszczyźnie, a u nas mamy zarejestrowanych przez ARMiR 510 kół – wyliczała Teresa Pamuła.

Wojciech Kaczmarczyk - dyrektor Narodowego Instytutu Wolności zachęcał do działalności obywatelskiej i sięgania po środki przeznaczone na ten cel.

- Proszę się nie obawiać wydatkowania pieniędzy na cele statutowe kół. Wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji obywatelskich jest jednym celów tego rządu. To zupełnie nowy sposób myślenia rządu. Ten fakt podkreślał wicepremier Piotr Gliński na spotkaniu w Rzeszowie we wrześniu ubiegłego roku – mówił dyrektor Kaczmarek.

Dyskusję na temat zmian w ustawie o kołach gospodyń wiejskich poprowadził Maciej Kunysz z Krajowej Rady Działalność Pożytku Publicznego.

Przedstawicielki kół podejmowały w czasie debaty m.in. kwestie dot. rozliczeń, kontaktów z urzędem skarbowym, dodatkowych środków finansowych czy  prowadzenia dokumentacji.

Michał Mielniczuk
Biuro Prasowe UMWP