HRW Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce odbyła się 27 listopada konferencja online VI Spotkanie z HR Arena: Nowe regulacje prawne dotyczące pracy zdalnej w ramach Podkarpackiego Kongresu Gospodarczego.
Konferencja odpowiadała na aktualne w dobie pandemii pytania przedsiębiorców.

 

Konferencja została podzielona na poniższe zagadnienia, a dla każdego z nich dedykowano case study, porady, wskazówki:

  • Nowe i ważne zasady pracy zdalnej - nowelizacja Kodeksu Pracy
  • Nowe przepisy i nowe możliwości – zalety i korzyści dla pracodawców i pracowników
  • Praca zdalna a telepraca
  • Służbowe materiały i narzędzia niezbędne do wykonywania pracy zdalnej – kto i w jaki sposób pokrywa koszty związane z ich użytkowaniem
  • Kwestie bezpieczeństwa pracy
  • Nowe obowiązki pracodawcy i pracownika w przypadku wykonywania pracy zdalnej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Wydarzenie było dedykowane dla firm działających nowej rzeczywistości spowodowanej pandemią. Celem wydarzenia było stworzenie przestrzeni dla merytorycznej i popartej doświadczeniem w zakresie prowadzenia działalności biznesowej dyskusji.

Organizacja wydarzenia współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości. Projekt "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”.

Mariusz Stec
Oddział Współpracy Gospodarczej UMWP