Outsourcing ITW Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce odbyła się 26 listopada konferencja online Cyber Future Live – Outsourcing IT w ramach Podkarpackiego Kongresu Gospodarczego.
Konferencja odpowiadała na zapytania dotyczące outsourcingu.

W obecnych czasach zwiększa się zakres czynności wykonywanych za pomocą komputerów. Z drugiej strony utrzymanie i obsługa tychże systemów często sprawia wiele problemów technicznych. Posiadanie w firmie zaplecza informatycznego oraz wykwalifikowanej kadry wiąże się z bardzo wysokimi kosztami utrzymania, na co niektóre przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić. Obecnie jednak są różne sposoby, dzięki którym można zoptymalizować koszty i właśnie takim rozwiązaniem jest outsourcing IT. Z języka angielskiego outsourcing oznacza wykorzystywanie zasobów zewnętrznych. Jest to skrót wyrażenia outside-resource-using. Oznacza to, że outsourcing IT polega na zleceniu działań informatycznych firmie zewnętrznej. Pozwala to znacząco obniżyć koszty przy jednoczesnym szerokim dostępem do szerokiej i wyspecjalizowanej kadry informatycznej. Podczas konferencji Cyber Future Live zaproszeni prelegenci dyskutowali w jaki sposób outsourcing może wpłynąć na biznes.

Konferencja została podzielona na poniższe zagadnienia, a dla każdego z nich dedykowano case study, porady, wskazówki:

  • Czym jest outsourcing IT?
  • Jakie są formy outsourcingu IT?
  • Jakie są różniące między offshoring (outsourcing zdalny), a nearshoring (outsourcing lokalny)?
  • Jakie są wady i zalety wprowadzenia outsourcingu IT?
  • Umowy i prawne aspekty outsourcingowe.
  • Jakie są koszty outsourcingu IT?

Wydarzenie było dedykowane dla firm z branży IT, inteligentnej specjalizacji Województwa Podkarpackiego. Celem wydarzenia było stworzenie przestrzeni dla merytorycznej i popartej doświadczeniem w zakresie prowadzenia działalności biznesowej dyskusji.

Organizacja wydarzenia współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości. Projekt "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”.

Mariusz Stec
Oddział Współpracy Gospodarczej UMWP