biznes na szasieW Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce odbyła się 18 listopada konferencja online Biznes na czasie: Biznesplan nowych przedsięwzięć w ramach Podkarpackiego Kongresu Gospodarczego.
Konferencja odpowiadała na pytania przyszłych przedsiębiorców: czym jest biznesplan, co taki biznesplan powinien zawierać, jak go stworzyć?

Konferencja została podzielona na poniższe zagadnienia, a dla każdego z nich dedykowano case study, porady, wskazówki:

  • Co to jest biznesplan?
  • Jakie elementy powinien zawierać biznesplan?
  • Dlaczego należy tworzyć biznesplan?
  • Biznesplan krok po kroku.
  • Jak samodzielnie weryfikować rynek oraz konkurencję? Porady i wskazówki. 
  • Aktualnie dostępne finansowania dla firm − w jaki sposób i gdzie ich szukać?
  • Jak szukać pomysłu na własny biznes?

Wydarzenie było dedykowane dla osób przedsiębiorczych, szukających efektywnych rozwiązań dla biznesu. Celem wydarzenia było stworzenie przestrzeni dla merytorycznej i popartej doświadczeniem w zakresie prowadzenia działalności biznesowej wiedzy.

Organizacja wydarzenia współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości. Projekt "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”.

 

Mariusz Stec
Oddział Współpracy Gospodarczej UMWP