PKGW Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce w dniach 12 i 13 listopada odbył się Podkarpacki Kongres Gospodarczy. Podczas Kongresu przyznano Podkarpackie Nagrody Gospodarcze.

 

Organizatorem wydarzenia było już po raz dziewiętnasty Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie przy współpracy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i Wojewodą Podkarpackim. Tegoroczną edycję Patronatem Honorowym objął Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Grodzki oraz Ministerstwo Rozwoju. Partnerem Głównym Kongresu było Województwo Podkarpackie. Zarówno Kongres, jak i rozdanie nagród, odbyło się w formie zdalnej. Przyznano je w sześciu kategoriach uwzględniając między innymi wielkość firm i jakość produktów i usług. Wręczono również nagrody specjalne. Nie zabrakło dyskusji o sytuacji gospodarczej w kraju i na Podkarpaciu. Panele dotyczyły m.in. energetyki czy zabezpieczeniu przedsiębiorstwa przed Covid-19, ciepłownictwa, wody jako towaru deficytowego oraz gospodarki odpadami.

Marszałek Władysław Ortyl wystosował list dla organizatorów i uczestników tegorocznego Kongresu, w którym podkreślił potencjał województwa podkarpackiego:

Województwo podkarpackie to region o ogromnym potencjale rozwojowym. Fakt ten dostrzegają coraz częściej nie tylko krajowi, ale też zagraniczni przedsiębiorcy, którzy chętnie lokują tu swoje biznesy. Na sukces Podkarpacia składają się jednak nie tylko potencjał gospodarczy i walory inwestycyjne, ale także przedsiębiorczość samych mieszkańców oraz lokalne i regionalne inicjatywy biznesowe. Laureatom Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej składam serdeczne gratulacje. Organizatorom wydarzenia życzę powodzenia w realizacji przedsięwzięcia oraz wielu kolejnych, równie wspaniałych inicjatyw na rzecz rozwoju podkarpackiej przedsiębiorczości –  napisał w liście Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Podkarpacka Nagroda Gospodarcza, jest niezwykle ważną częścią całego Kongresu. Ma swoją wieloletnią tradycję a tym samym staje się doskonałą platformą do zaprezentowania najdynamiczniejszych podmiotów gospodarczych województwa podkarpackiego. Mając w regionie firmy z tak wielkim potencjałem, konsekwentnie realizujące przyjęte strategie, a zarazem osiągające znakomite wyniki ekonomiczne możemy być pewni, że dzięki ich działalności Podkarpackie staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem zarówno pod względem gospodarczym, inwestycyjnym jak i kulturowym – mówił Stanisław Kruczek, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego podczas otwarcia Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej

Do tegorocznej edycji konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” zgłosiło się 119 podkarpackich firm – mikro, małych, średnich i dużych. Spośród nich kapituła wyłoniła zwycięzców oraz wyróżnionych w kilkunastu kategoriach. Dodatkowo przyznano nagrody specjalne oraz wyróżniono najlepsze produkty i usługi. Oficjalne ogłoszenie laureatów nastąpiło podczas Podkarpackiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się 12 listopada.  Nagrody dla najlepszych i najdynamiczniej rozwijających się firm z Podkarpacia są przyznawane od 19 lat. W tegorocznej edycji „Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej” w prestiżowej kategorii, czyli za międzynarodową ekspansję, otrzymała firma z Dębicy, Śnieżka.

Rozwijając się w Polsce i na wielu rynkach zagranicznych niezmiennie podkreślamy nasze przywiązanie do Podkarpacia, miejsca, w którym od początku istnienia bije serce Śnieżki – komentuje Joanna Wróbel-Lipa, wiceprezes zarządu firmy.

Tegoroczna nagroda to już kolejne wyróżnienie dla Śnieżki za jej osiągnięcia na arenie międzynarodowej, a także kolejna statuetka przyznana firmie przez kapitułę konkursu „Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej”. Śnieżka została uhonorowana także nagrodą specjalną, otrzymując tytuł „Inwestora 10-lecia”.

W skład kapituły wchodzili m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Urzędu Miasta Rzeszowa, regionalnej gospodarki, rzeszowskich uczelni, świata mediów oraz biznesu.

Organizacja wydarzenia współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości. Projekt "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”.

 

Mariusz Stec
Oddział Współpracy Gospodarczej UMWP