klastry2W Szczecinie w dniach 9 i 10 listopada br. odbył się VI Kongres Klastrów Polskich. Kryzys gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa, przyszła perspektywa Unii Europejskiej, a także stworzony przez Brukselę Plan odbudowy gospodarczej Europy to główne zagadnienia VI Kongresu Klastrów Polskich. Ze względu na pandemię koronawirusa całe wydarzenie odbyło się wyłącznie online. Podczas wydarzenia uczestnicy dyskutowali jak dzięki branżowym klastrom, samorządy mogą lepiej współpracować z przedsiębiorcami, a także efektywniej i skuteczniej kreować politykę regionalną.

 

Podczas tegorocznej edycji wydarzenia wiele dyskusji poświęcono roli klastrów w realizacji programu Next Generation EU, czyli Planu odbudowy Unii Europejskiej. Na ten cel Komisja Europejska chce zaangażować 750 mld euro. Jak dotychczas wskazywano, w najbliższych latach wzrośnie rola i znaczenia klastrów, szczególnie w polityce rozwoju UE. Nowe podejście ma być oparte o „ekosystemy gospodarcze" łączące sektory przemysłu i usług oraz wspólne łańcuchy wartości. W efekcie europejskie firmy mają być bardziej konkurencyjnymi, ale także bardziej niezależnymi od światowych dostawców. Dla wschodnich członków Unii Europejskiej, a szczególnie dla tak dużej gospodarki jak Polska, stanowi to dodatkową szansę rozwoju.

Podczas dwudniowej dyskusji sporo miejsca poświęcono także roli klastrów w skutecznym wspieraniu samorządów w rozwoju regionów, a także rozwijaniu współpracy międzynarodowej klastrów, która może stać się pomostem w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Poruszane były również zagadnienia związane z „ekosystemem zielonej gospodarki”, postępującą cyfryzacją, a także wsparciem działalności badawczo-rozwojowej czy funkcjonowania klastrów w programach europejskich.

Udział w dyskusji wzięli przedstawiciele ministerstw RP, Komisji Europejskiej oraz urzędów marszałkowskich. Współorganizatorem VI Kongresu Klastrów Polskich był Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia".

Udział województwa podkarpackiego był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości. Projekt "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”.

 

Mariusz Stec
Oddział Współpracy Gospodarczej UMWP