200204Setki gości z różnych zakątków Europy, debaty dotyczące m.in. gospodarki, aspektów życia społecznego, samorządności oraz nie mniej ważne rozmowy kuluarowe – tak zapowiada się kolejna edycja Forum Europa - Ukraina, która właśnie rozpoczęła się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce.

Forum Europa – Ukraina odbywa się w dniach 4-5 lutego. W wydarzeniu bierze udział ok. tysiąc osób, głównie z Polski, Ukrainy, krajów UE, ale także USA. Wśród gości są przedstawiciele rządów, życia politycznego, dyplomacji, biznesu, samorządów, instytucji unijnych, organizacji międzynarodowych, ośrodków analitycznych oraz kół eksperckich.

Dwudniowe forum rozpoczęło się od otwarcia IV Targów Wschodnich, które towarzyszą temu wydarzeniu na Podkarpaciu. Targi Wschodnie skierowane są do firm, które planują nawiązać lub poszerzyć współpracę biznesową w regionie Europy-Środkowo-Wschodniej. 

Oficjalnego otwarcia targów dokonał marszałek Władysław Ortyl, Jerzy Bochyński, prezes Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich oraz Mariusz Bednarz, prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Przemysłu.

- Cieszymy się bardzo, że wydarzenie, które towarzyszy Forum Europa – Ukraina rozwija się. Mamy przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne wszystkich, którzy szukają relacji z Ukrainą, aby mogli rozwijać swoje firmy, ale też gospodarkę Ukrainy – mówił marszałek Ortyl.

- Targi cieszą się powodzeniem, sala wystawiennicza jest pełna. Zachęcam do odwiedzania stoisk, do zobaczenia, co nasi wystawcy mają do zaoferowania – mówił prezes ISW Jerzy Bochyński.

- To miejsce targów i forum jest szczególne, bo ten obiekt, w którym odbywa się wydarzenie, znajduje się na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego. To perełka naszego województwa, tutaj stworzył się swego rodzaju specyficzny ekosystem gospodarczy – powiedział Mariusz Bednarz, prezes RARR.

Podczas dwudniowego spotkania zaplanowanych jest aż 30 paneli dyskusyjnych z zakresu gospodarki, polityki, zagadnień społecznych. Wśród debat najważniejsze będą sesje plenarne z udziałem najważniejszych panelistów. Temat sesji pierwszego dnia brzmi: „Europa Środkowa i Wschodnia – w poszukiwaniu swojego miejsca na kontynencie”. Podczas dyskusji rozmówcy będą próbowali znaleźć odpowiedzi na szereg fundamentalnych pytań, takich jak solidarność, europejskie wartości, czy przyszłość instytucji europejskich. Z kolei drugiego dnia podczas sesji plenarnej debatujący spróbują dokonać bilansu trzydziestu lat wolności krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 5 lutego podczas wydarzenia odbędzie się także II Forum Polska – Słowacja, które zostało zainicjowane rok temu, aby zacieśnić współpracę głównie z samorządami ze Słowacji.

Forum Europa - Ukraina odbywa się od 2007 r.. Jest to jedno z kluczowych wydarzeń organizowanych przez Instytut Studiów Wschodnich. Głównym tematem XIII Forum będzie kontynuacja procesu reform i modernizacji Ukrainy w sytuacji zmian w Kijowie w wyniku wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Debaty Forum Europa-Ukraina 2020 skoncentrują się na kluczowych kwestiach modernizacji i rozwoju potencjału gospodarczego Ukrainy, możliwości regionów oraz współpracy z partnerami z Polski i innych państw europejskich. 

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy. Współorganizatorem jest Województwo Podkarpackie.

Udział Województwa w wydarzeniu współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości. Projekt "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”.

Monika Konopka

Fot. Michał Mielniczuk

Biuro prasowe UMWP