targispecjał 2Województwo Podkarpackie zaprasza przedsiębiorstwa z regionu do udziału w XXII Międzynarodowych Targach Biznes – Żywność – Medycyna Autoflota 2019 organizowanych w dniach 6-7 listopada 2019 r., w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa.

 

Dofinansowanie skierowane jest wyłącznie dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży spożywczej posiadających siedzibę (oddział, filię lub zakład) i prowadzących działalność w Województwie Podkarpackim.

W ramach organizowanego przedsięwzięcia realizowanego z projektu RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości, Województwo Podkarpackie pokrywa koszt zakupu powierzchni wystawienniczej 6m² wraz z standardową zabudową w części wystawienniczej Targów.

Zgodnie z Regulaminem dofinansowania uczestnictwa w Targach, termin nadsyłania wniosków upływa 4 października 2019 r.

Nadesłane zgłoszenia będą poddane ocenie formalnej, na podstawie której wyłonione zostaną firmy objęte dofinansowaniem (maksymalnie 20 przedsiębiorstw). Do udziału w Targach zakwalifikowane zostaną przedsiębiorstwa według kolejności poprawnie złożonych zgłoszeń.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się pod adresem https://targispecjal.pl.

Informacji na temat naboru udziela Pani Patrycja Zając, tel. 17 747 68 13.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.119.1) – tzw. RODO, zgodnie z art. 13 rozporządzenia informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych w zakresie – wizerunek, jest Województwo Podkarpackie z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, administratorem pozostałych danych osobowych jest Zarząd Województwa Podkarpackie z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru wniosków na dofinansowanie udziału w w XXII Międzynarodowych Targach Biznes – Żywność – Medycyna - Autoflota 2019 organizowanych w dniach 6-7 listopada 2019 r., realizacji umowy o udzielenie pomocy de minimis, przygotowywaniu relacji z wydarzenia oraz rozliczania projektu pn. Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego, finansowanego ze środków UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020, na podstawie umowy oraz zgody uczestników wydarzenia i odpowiednich przepisów prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),

4) dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów obowiązujących administratora, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w związku z zawartą umową,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie oraz usunięcia danych na zasadach określonych w art. 17 RODO,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych będzie skutkować odmową udzielenia przedmiotowego wsparcia w postaci de minimis,

8) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia oraz inne podmioty uprawnione z mocy prawa, lub w oparciu o Pani/Pana zgodę.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Zal. 1 do Regulaminu - Wniosek o uczestnictwo

Zal. 2 do Regulaminu - Formularz dot. pomocy de minimis

Zal. 3 do Regulaminu - Sprawozdanie merytoryczne z uczestnictwa

Zal. 4 do Regulaminu - Wzór Umowy o dofinansowanie

Zal. 5 do Regulaminu - Kryteria wyboru przedsiębiorców

Zal. 6 do Regulaminu - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zal. nr 1 do Umowy o dofinansowanie - Wzór zaświadczeń o pomocy de minimis

 

WYNIKI NABORU

Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej zakończył weryfikację wniosków firm ubiegających się o dofinansowanie udziału w XXII Międzynarodowych Targach Biznes – Żywność – Medycyna  Autoflota 2019 

DO POBRANIA: Wyniki naboru