Otwórz/zamknij mapę strony

cropped Logo2019Województwo Podkarpackie zaprasza przedsiębiorstwa z regionu do udziału w III edycji międzynarodowych targów TSLA EXPO Rzeszów 2019  http://tslaexpo.pl/, organizowanych w dniach 10 - 12 października 2019 r.

 

Dofinansowanie uczestnictwa skierowane jest wyłącznie dla małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Województwa Podkarpackiego z branży motoryzacyjnej i współpracującej z branżą motoryzacyjną, automatyki przemysłowej i serwisu motoryzacyjnego lub okołomotoryzacyjnego oraz branż transportowej, spedycji i logistyki.

Celem uczestnictwa w Targach jest wzmocnienie inteligentnej specjalizacji Województwa Podkarpackiego - branży motoryzacyjnej oraz promocja potencjału gospodarczego Województwa Podkarpackiego, przedstawienie naszego regionu zarówno na płaszczyźnie gospodarczej, jak i wizerunkowej, jako istotnego i silnego gospodarczo partnera. Uczestnicy Targów, dzięki bezpośrednim kontaktom będą mieli możliwość nawiązania współpracy, pozyskania nowych kontaktów oraz wymiany doświadczeń.

Zgodnie z Regulaminem uczestnictwa, termin nadsyłania wniosków upływa 20 września 2019 r.

W ramach organizowanego przedsięwzięcia, realizowanego ze środków RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości, Województwo pokrywa poszczególnym przedsiębiorstwom pakiet targowy obejmujący:

  • wstęp na konferencję 10 października (czwartek) 2019 dla 2 osób,
  • BRANŻOWY WIECZÓR VIP 10 października (czwartek) 2019 r. dla 2 osób,
  • stoisko 9 m2 z zabudową systemową: ścianki, stolik+3 krzesełka + lada wystawowa + fryz z nazwą firmy i unijnymi-wojewódzkimi logotypami - lokalizacja POZIOM 0 (strefa wystawiennicza),
  • wpis do wydawnictwa targowego (wizytówka),
  • komplet materiałów informacyjnych.

Nadesłane zgłoszenia będą poddane ocenie formalnej, na podstawie której wyłonione zostaną firmy objęte dofinansowaniem (maksymalnie 20 firm).

Do udziału w Targach zakwalifikowane zostaną przedsiębiorstwa według kolejności poprawnie złożonych zgłoszeń.

Informacji na temat Targów udziela Pan Mariusz Stec, numer tel. 17 747 68 13 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.119.1) – tzw. RODO, zgodnie z art. 13 rozporządzenia informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych w zakresie – wizerunek, jest Województwo Podkarpackie z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, administratorem pozostałych danych osobowych jest Zarząd Województwa Podkarpackie z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru wniosków na dofinansowanie udziału w targach TSLA EXPO 2019 w dniach 10 – 12 października 2019 r., realizacji umowy o udzielenie pomocy de minimis, przygotowywaniu relacji z wydarzenia oraz rozliczania projektu pn. Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego, finansowanego ze środków UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020, na podstawie umowy oraz zgody uczestników wydarzenia i odpowiednich przepisów prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),

4) dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów obowiązujących administratora, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w związku z zawartą umową,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie oraz usunięcia danych na zasadach określonych w art. 17 RODO,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych będzie skutkować odmową udzielenia przedmiotowego wsparcia w postaci de minimis,

8) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia oraz inne podmioty uprawnione z mocy prawa, lub w oparciu o Pani/Pana zgodę.

 

Dokumentacja do pobrania:

1.  Regulamin uczestnictwa w Targach

2.  Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa - Wniosek o uczestnictwo

3.  Załącznik nr 1 do Wniosku o uczestnictwo - Fiszka informacyjna nt. przedsiębiorstwa

4.  Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

5.  Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa - Sprawozdanie merytoryczne z wyjazdu

6.  Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa - Wzór umowy o dofinansowanie

7.  Załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis

8.  Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa - Kryteria wyboru przedsiębiorców

9.  Załącznik nr 6 do Regulaminu - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

WYNIKI NABORU

Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej zakończył weryfikację wniosków firm ubiegających się o dofinansowanie udziału w III edycji międzynarodowych targów TSLA EXPO Rzeszów 2019

DO POBRANIA: Wyniki naboru

 

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego