Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668), uchwały nr 100/2390/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zasad współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl z późniejszymi zmianami, uchwały nr 302/5979/21 z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie zawieszenia naboru w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl oraz w związku z wygaśnięciem umowy o partnerstwie dotyczącej udzielenia sublicencji i funkcjonowania portalu www.greenvelo.pl  informujemy o tymczasowym zawieszeniu naboru w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl.

W związku z tym, iż ostateczna forma nowych zapisów Regulaminu współpracy nie została jeszcze zatwierdzona przez Strony oraz wygasł termin obowiązywania umowy powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przetwarzania danych osobowych dotyczących Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, Województwo Podkarpackie jako Administrator tych danych zobowiązany jest do zawieszenia naboru w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl do czasu rozwiązania powyższej sytuacji.

Województwo Podkarpackie po dniu 29 lipca 2021 r. nie odpowiada za treści i przetwarzanie danych osobowych podmiotów/MPRów z województwa podkarpackiego publikowanych na tym portalu. Wszelkie uwagi i zapytania w tej sprawie należy kierować do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego - właściciela portalu.

Jednocześnie informujemy, iż obiektom posiadającym status MPR przysługuje prawo cofnięcia zgody przetwarzania ich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Nabór w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo na portalu www.greenvelo.pl jest zawieszony tymczasowo i zostanie niezwłocznie uruchomiony w momencie sfinalizowania niezbędnej dokumentacji.