Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu: Krzysztof Witek
 Biuro Prasowe UMWP

 Autor zdjęć: Michał Bosek
 Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej

 

O tym jak z sukcesem można promować region w Stężnicy rozmawiano podczas spotkania zorganizowanego przez Województwo Podkarpackie i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemia Sanocka” z Sanoka. Dzięki partnerstwu Samorządu regionu z PTTK udało się odnowić 10 tras, o łącznej długości 100,5 km, poprawiając tym samym ich atrakcyjność i bezpieczeństwo turystów. Zrealizowany wspólnie projekt jest krokiem w kierunku modernizacji Głównego Szlaku Beskidzkiego, jednego z najdłuższych polskich szlaków, oferującego niezapomniane krajobrazy i atrakcje przyrodnicze.

 

Wydarzenie „Promocja Województwa Podkarpackiego – Szlaki na pograniczu Bieszczadów oraz Beskidu Niskiego” miało charakter informacyjny i skierowane było do przewodników górskich, znakarzy, przedstawicieli nadleśnictw, parków narodowych i branży turystycznej z regionu. Wśród uczestników znaleźli się Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch oraz była Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, odpowiedzialna za Program Dostępność Plus.

 

Spotkanie w Stężnicy to element ważny dla promocji turystyki województwa. Realizując projekt odnowy szlaków, we współpracy z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, podkreślamy nasze zaangażowanie w rozwój infrastruktury turystycznej. Dzięki odnowie szlaków oraz poprawie infrastruktury, chcemy zachęcić kolejnych turystów do odkrywania piękna Bieszczadów i Beskidu Niskiego- mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Głównym celem wydarzenia było przedstawienie odnowionych odcinków szlaków pieszych w Bieszczadach i Beskidzie Niskim oraz wyników audytu szlaków turystycznych oraz szlaków kulturowych województwa podkarpackiego. Audyt, przygotowany przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK z Krakowa, obejmował trzy krainy: Bieszczady, Beskid Niski i Roztocze.

 

W trakcie spotkania zaprezentowano odnowioną infrastrukturę, w tym ścieżki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Grupa Bieszczadzka GOPR przedstawiła trasy: „Zobaczyć Beskid Niski”, „Zobaczyć Bieszczady” i „Zobaczyć Solinę”. Mówiono o walorach przyrodniczych i turystycznych Nadleśnictwa Baligród oraz Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemia Sanocka” zrealizowało w 2023 roku zadanie finansowane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Projekt obejmował odnowienie oznakowania i urządzeń na wybranych szlakach PTTK na pograniczu Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Środki w wysokości nieco ponad 111 tysięcy złotych pozwoliły na odnowienie znakowania 10 szlaków o łącznej długości 100,5 km oraz modernizację infrastruktury, takiej jak drogowskazy, tabliczki informacyjne, ławki, stojaki na rowery, kładki i schody drewniane.

 

Dzięki realizacji projektu poprawiła się drożność i stan techniczny oznaczeń szlaków, co zwiększy ich atrakcyjność. Dodatkowa infrastruktura na szlakach umożliwi turystom korzystanie z tras podczas różnych imprez turystycznych czy sportowych.

 

Projekt realizowany przez PTTK w Sanoku był pilotażowym zadaniem zleconym przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 planuje się wspólnie z partnerami z regionu modernizację obiektów turystycznych na Głównym Szlaku Beskidzkim (GSB) imienia Kazimierza Sosnowskiego na terenie Podkarpacia.

 

Główny Szlak Beskidzki, o długości około 497 km, przechodzi przez Bieszczady, Beskid Żywiecki, Beskid Śląski, Beskid Niski, Beskid Sądecki oraz Gorce. Jest najdłuższym polskim szlakiem, oferującym malownicze krajobrazy, ciekawostki przyrodnicze i historyczne. Szlak został wytyczony w okresie międzywojennym przez Kazimierza Sosnowskiego i Mieczysława Orłowicza.

 

Galeria zdjęć:

 

Pełna galeria zdjęć: Podkarpackie- serwis samorządu województwa