Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Kobieta na scenie. Przed nią głowy ludzi.

 


Autor tekstu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP

 

„Od myśli Ignacego Łukasiewicza do Funduszy Europejskich” – to temat konferencji naukowej, która odbyła się w Podkarpackim Centrum Nauki „Łukasiewicz”. Debata z udziałem ekspertów była kolejnym elementem trzydniowych wydarzeń zaplanowanych z okazji otwarcia PCN.

 

Konferencję otworzył marszałek Władysław Ortyl, który przywitał gości i prelegentów, mówiąc, że cieszy się z tego merytorycznego spotkania, które poświęcone jest w dużej mierze środkom unijnym, w tym nowemu programowi regionalnemu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

 

To jest ważne, abyśmy myśleli projektowo, abyśmy się przygotowali do wykorzystania tych funduszy. Podkarpackie Centrum Nauki jest dla nas drogowskazem i takim stymulatorem działań, które będziemy podejmować w nowej perspektywie finansowej – mówił marszałek Ortyl.

 

Marszałek podkreślał, że w przypadku inwestycji, szczególnie tych z udziałem Funduszy Europejskich, ważne jest myślenie szersze, takie które będzie obejmowało różne obszary naszego życia:

 

Sama infrastruktura, drogi, mosty, nie rozwiną nam gospodarki.Musimy inwestować w edukację, w młodzież, w dzieci, a tak będzie się to działo tutaj, w tym centrum – mówił marszałek.

 

Witając gości konferencji marszałek mówił także o patronie centrum – Ignacym Łukasiewiczu, który „był prekursorem, łamał bariery wychodził poza swoją epokę:

 

Powinniśmy go szanować za to, czego dokonał.Lepszego pomnika Podkarpacie nie mogło zadedykować temu wybitnemu synowi podkarpackiej ziemi – dodał Władysław Ortyl.

 Samorząd województwa reprezentowali podczas wydarzenia także: wicemarszałek Piotr Pilch oraz przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

Pierwszym prelegentem konferencji był Krzysztof Gierlach, kustosz, kierownik działu historii oświetlenia Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, który wystąpił z wykładem: „Lampa naftowa,jako symbol innowacyjności XIX wieku. W czasie prezentacji przybliżył historię źródeł światła, omówił także etapy i działania Łukasiewicza, które doprowadziły do wynalezienia lampy naftowej.

 

Jak dokładnie wyglądała ta pionierska lampa, która została wykorzystana do operacji w szpitalu we Lwowie, prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy – mówił Krzysztof Gierlach. - Dzięki tej innowacji w dziejach oświetlenia, miliony ludzi mogły się cieszyć doskonałej jakości światłem. To światło stało się powszechne, dostępne dla wszystkich, nie było już tylko przywilejem ludzi bogatych – dodał Krzysztof Gierlach.

 

O przemyśle naftowym i jego twórcy, Ignacym Łukasiewiczu, mówiła Barbara Olejarz – dyrektor Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce.

 

Był człowiekiem który zmienił oblicze świata, wprowadził go w nową erę – tak o osiągnięciach Łuksiewicza mówiła dyrektor Olejarz.

 

Dyrektor Barbara Olejarz mówiła także o tym, że Łukasiewicz prowadził prawdziwie pionierskie działania, jakich nikt wcześniej sięnie podjął. Podkreślała też, że wszystko co robił, robił dla innych, nie myśląc o sobie, zaś kopalnia w Bóbrce była jego „ukochanym dzieckiem”.

 

Łukasiewicz w rozwoju przemysłu naftowego widział ważny element odbudowy polskiej państwowości – podkreślała dyr. Barbara Olejarz.

 

Prelegentka mówiła, że Ignacy Łukasiewicz był również otwarty na ludzi, chętnie dzielił się swoją wiedzą z innymi, ale też działał jak współczesny biznesmen, gdyż nie zapominał o reklamie, a reklamował swój przemysł  na wystawach światowych. Przywołując jego społeczną działalność mówiła m.in. o pionierskich działaniach względem pracowników, kasach zapomogowo-pożyczkowych oraz o tym, co fundował za zdoy.

 

Nie tylko Bóbrka jest pomnikiem Ignacego Łukasiewicza, ale także to miejsce, to centrum. W taki sposób budujemy Ignacemu pomnik pamięci, którego nikt nigdy nie zburzy – zakończyła swój wykład Barbara Olejarz.

 

„Łukasiewicz – człowiek, który połączył naukę z biznesem” – to kolejny wykład – Piotra Dardzińskiego, prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz, który mówił o Łukasiewiczu w kontekście prowadzonego przez niego biznesu i pracy naukowej.

 

Niestandardowość działania i adaptacja do zmian to coś, co nas inspiruje w Łukasiewiczu – mówił Piotr Dardziński.

 

 

Prelegent mówił także o tym, że Łukasiewicz był mistrzem świata w przedsiębiorczości, miał bardzo duże zaufanie do wspólników, cechowało go wielkie zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności oraz chęć dzielenia się swoim majątkiem i osiągnieciami z innymi:

 

To typ bohatera, który powinien nas inspirować – podkreślał Dardziński.

 

Na koniec prelegent pogratulował marszałkowi sukcesu, jakim jest otwarcie centrum nauki.

 

Małgorzata Jarosińska-Jedynak – sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej zastanawiała się podczas swojej prelekcji, czy przedsięwzięcia Łukasiewicza uzyskałyby wsparcie ze środków unijnych. Przedstawiła także założenia dotyczące nowej perspektywy finansowej. Podkreśliła też, że Podkarpacie jest liderem, jeżeli chodzi o inwestowanie FunduszyEuropejskich. Chwaliła też proces negocjacyjny nowego programu regionalnego, prowadzony przez urząd marszałkowski województwa podkarpackiego:

 

Województwo podkarpackie było trzecim regionem, którotrzymał zgodę Komisji Europejskiej na realizację programu regionalnego z budżetem 2 mld 265 mln euro.To wielki sukces, także przez to, jakie obszary zostały wynegocjowane – powiedziała wiceminister.

 

Małgorzata Jarosińska-Jedynak omówiła także dokładnie programy krajowe w ramach nowej perspektywy, przybliżając słuchającym, na co będą przeznaczone fundusze, na jakie projekty będzie można uzyskać wsparcie.

 

Wojciech Magnowski – dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w UMWP, przedstawił założenia nowego programu regionalnego, obszary wsparcia, wśród których znalazły się m.in. innowacje, cyfryzacja, ochrona zdrowia, kultura czy szeroko rozumiany rynek pracy.

 

Dyrektor Magnowski mówił także o intensywnych przygotowaniach do nowej perspektywy, o tym, że są na przykład tworzone wzory wniosków oraz innych dokumentów, aby naborymoy jak najszybciej i bez przeszkód wystartować na początku przyszłego roku.

 

Tworzymy też Komitet Monitorujący, liczymy, że zostanie on powołany już w styczniu 2023 roku, a jego pierwsze posiedzenie odbędzie się w lutym. Zaś niezwłocznie po  posiedzeniu zostaną przyjęte pierwsze kryteria dotyczące pierwszych naborów wniosków i te nabory będą jak najszybciej ogłoszone – mówił dyrektor Magnowski.

 

Jako ostatni zabrał głos Tomasz Michalski – zastępca dyrektora WDK, odpowiedzialny za powstanie PCN, który mówił o centrach edukacyjnych na świecie, ich ogromnej roli w popularyzacji nauki i kształtowaniu innowacyjnych postaw wśród młodych ludzi. Podkreślał także znaczenie unijnego wsparcia dla realizacji centrów nauki:

 

Popularyzacja nauki była i jest finansowana ze środków unijnych – powiedział Tomasz Michalski.

 

Dyrektor Michalski mówił także o działaniach, które doprowadziły do utworzenia centrum nauki na Podkarpaciu oraz o tym, jaką rolę będzie odgrywać ta placówka w regionie:

 

Centra nauki odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu świadomości, dlatego myślimy już o poszerzeniu naszej działalności – zakończył dyrektor Michalski.

 

Galeria zdjęć:

 

Konferencja współfinasowana była z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Debata zakończyła się przedstawieniem wokalno-instrumentalnym – kanta: „Skarby nie chodzą piechotą – opowieść muzyczna o Ignacym Łukasiewiczu”. Wystąpiło aż 150 artystów z całego Podkarpacia. Muzycy zabrali widzów w emocjonującą podróż po życiu i działalności Ignacego Łukasiewicza. Autorem muzyki był Krzysztof Mroziak, a teksty stworzyła Monika Partyk. Chór dziecięcy stworzyli uczniowie ze szkół muzycznych ze Strzyżowa, Rymanowa, Ropczyc, Jeżowego, Błażowej. Do przedsięwzięcia dołączył Chór Akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Orkiestra Symfoniczna Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Mielcu. Chóry ćwiczyły pod okiem Katarzyny Sobas, Agnieszki Tomaszek i Grzegorza Oliwy. Przygotowaniem orkiestry zajmował się Ryszard Kusek. W ramach kantaty powstało 12 unikatowych utworów. 

 

Otwarcie PCN było finałowym wydarzeniem obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza na Podkarpaciu. Placówka regularną działalność rozpocznie w marcu.

 

Wydarzenia związane z otwarciem Podkarpackiego Centrum Nauki zakończą się w sobotę, 17 grudnia. Wówczas Podkarpackie Centrum Nauki otworzył swoje drzwi dla dzieci, młodzieży oraz osób spragnionych spotkania z nauką w zupełnie nowym wymiarze.   

 

Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz to inwestycja samorządu województwa realizowana przez WDK, dzięki wsparciu Funduszy Europejskich. PCN jest ośrodkiem popularyzującym naukę, ale w zupełnie nowej, interaktywnej formule z wykorzystaniem  nowoczesnych eksponatów, poprzez ciekawe wykłady, doświadczenia i zajęcia w pracowniach oraz laboratoriach.

 

Galeria zdjęć: