Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Logo. Napis "Kongres 590"

 


Auto tekstu: Daniel Kozik

Biuro Prasowe UMWP

Źródo zdjęcia: Facebook | Kongres 590 

 

Liczne panele z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów poświęcone kwestiom związanym z bezpieczeństwem, gospodarką i polityką - tak będzie wyglądała kolejna, siódma już odsłona Kongresu 590, który odbędzie się w stolicy Podkarpacia. Wydarzenie będzie miało miejsce na Uniwersytecie Rzeszowskim w dniach 17-18 listopada.

 

Cieszę się, że to najważniejsze wydarzenie gospodarcze w naszym kraju po raz kolejny odbędzie się na Podkarpaciu. To dowód na to, że nasz region jest miejscem odpowiednim do podejmowania dyskusji toczących się wokół rozwoju i przyszłości gospodarczej oraz geopolitycznej naszego kraju i tej części Europy. Wierzę, że kongres po raz kolejny będzie stanowił ważny impuls do wzmożonej aktywności w wielu dziedzinach oraz przełoży się pozytywnie na wzrost znaczenia Podkarpacia i Polski na politycznej i gospodarczego mapie Europy – mówi marszałek Władysław Ortyl.

 

W ciągu dwóch dni uczestnicy wydarzenia wezmą udział w licznych debatach. Część z nich będzie poświęcona energetyce, w tym planowanym kluczowym inwestycjom energetycznym i zielonej transformacji energetycznej. Będą też dyskusje na temat bezpieczeństwa, w tym architektury bezpieczeństwa regionu Trójmorza, czy zachodzących zmian geopolitycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Znaczna cześć paneli będzie natomiast dotyczyć przemian gospodarczych, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym, czy rynku ubezpieczeń. Dyskusje będą też toczyć się wokół polityki społecznej, w tym zdiagnozowanych problemów i stojących przed nią wyzwań.

 

Szczególne miejsce na Kongresie zajmie Forum Polsko-Ukraińskie, podczas któregoeksperci będą rozmawiać na tematy dotyczące efektywnego wykorzystania potencjału i kompetencji uchodźców z Ukrainy,sposobu, w jaki polski rząd i organizacje otoczenia biznesu mogą pomóc ukraińskim MŚP w relokacji ich biznesów, a także jak można wykorzystać tę sytuacje do zwiększenia współpracy polsko-ukraińskiej.

 

Jak co roku głównym punktem pierwszego dnia imprezy będzie gala wręczenia Narody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jej celem jest wyróżnienie najlepszych przedsiębiorstw, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór dla innych.