Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Serdecznie zachęcamy przedsiębiorców działających na terenie Województwa Podkarpackiego do aplikowania w projekcie Re_open UK.

Jest to wspólna inicjatywa Łódzkiej specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Ma ona na celu pomoc polskim przedsiębiorcom działającym na terytorium Polski w przezwyciężeniu negatywnych skutków brexitu i jest finansowana z tzw. pobrexitowej rezerwy dostosowawczej.

Kwota środków finansowych to prawie poł miliarda złotych z których można sfinansować zarówno środki projekty inwestycyjne, zakup środków trwałych, doradztwo lub udział w międzynarodowych imprezach targowych bądź wystawienniczych.

Program dzieli się na dwa działania: 

Działanie 1. Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexitu,. 

Typy projektów: 

 Typ 1. Nowe kierunki eksportu 

Typ 2. Re_start inwestycyjny  

Typ 3. Akcja adaptacja do zmian 

Typ 4. Brexit bez straty 

Działanie 2. Wsparcie przedsiębiorstw zależnych od działalności połowowej w związku z ograniczeniami wynikającymi z brexitu. Projekty pomocy indywidualnej skierowane do przedsiębiorstw prowadzących działalność połowową.  

Termin do aktualnie trwającego naboru upływa 26 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji na temat programu na stronie reopen.biz