Samorząd Województwa Podkarpackiego

Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej

DYREKTOR
Wioletta Rejman

adres: aleja Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
telefon: 17 747 66 00
email: pg@podkarpackie.pl

  

  

 

 

Zadania departamentu

Promuje walory i możliwości rozwojowe województwa w zakresie gospodarki, nauki i edukacji, turystyki, kultury i sportu oraz jakości życia. Inicjuje udział w przedsięwzięciach promujących eksport, rozwój innowacji przedsiębiorstw i inwestycji zagranicznych. Koordynuje i integruje działania promocyjne  jednostek organizacyjnych i spółek prawa handlowego. Rozwija i upowszechnia turystykę w regionie, prowadzi sprawy związanie z ustawowymi zadaniami marszałka w zakresie usług turystycznych oraz dotowania działań w obszarze turystyki z budżetu województwa.

Menu

Inne strony tematyczne