190118 diplomatKilkuset gości, wśród nich ponad 100 zagranicznych dyplomatów, uczestniczyło w Dyplomatycznym Otwarciu Roku w Warszawie. Wydarzenie, które organizuje Krajowa Izba Gospodarcza, gromadzi przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej, przedsiębiorców oraz reprezentantów izb przemysłowo-handlowych i bilateralnych.

Podczas tegorocznego spotkania władze RP reprezentowali Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, minister Krzysztof Szczerski z Kancelarii Prezydenta RP, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Tadeusz Kościński oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Tadeusz Skobel. Województwo Podkarpackie, które było głównym partnerem wydarzenia reprezentował marszałek Władysław Ortyl.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku w Krajowej Izbie Gospodarczej to doroczna uroczystość, która jest okazją do przedstawienia planów poświęconych międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez instytucje, resorty oraz samorząd gospodarczy. Jest to jednocześnie sposobność podziękowania za dotychczasowe wsparcie udzielane polskim przedsiębiorcom na rynkach zagranicznych oraz promocji najważniejszych działań i wydarzeń dedykowanych biznesowi.

- Miniony rok był bardzo dobry dla polskiej gospodarki. Znakomicie poradziliśmy sobie z wykorzystywaniem funduszy unijnych. W 2019 uruchomione zostaną nowe programy dla regionów. Wśród nich znajduje się program dla Bieszczadów o wartości miliarda złotych – mówił podczas spotkania Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński.

Minister Krzysztof Szczerski z Kancelarii Prezydenta RP w swym wystąpieniu podkreślał wagę międzynarodowych wydarzeń, którym w 2018 roku patronował Prezydent RP Andrzej Duda. Wśród istotnych wymienił Kongres590 oraz Forum Regionów Trójmorza, których gospodarzem był marszałek Władysław Ortyl, a które odbyły się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w podrzeszowskiej Jasionce.

Podczas Dyplomatycznego Otwarcia Roku głos zabrał także marszałek Władysław Ortyl.

- Podkarpackie to region innowacyjny, co przejawia się w jego czterech inteligentnych specjalizacjach. Naszym głównym celem jest pozyskiwanie i lokowanie inwestorów w regionie. Trudno dziś spotkać pojazd lub samolot, w którym nie byłoby części wytworzonych na Podkarpaciu. Znakomici informatycy kształceni w naszym regionie znajdują zatrudnienie w firmach na Podkarpaciu, w Polsce i na świecie. – podkreślał marszałek. ​

Dyplomatyczne Otwarcie Roku jest jedną z inicjatyw Krajowej Izby Gospodarczej, która ma kreować dobry klimat dla Polski w obszarze międzynarodowej współpracy gospodarczej i handlowej, stając się elementem dyplomacji ekonomicznej.

Udział Województwa w wydarzeniu współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości. Projekt "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”.

Aleksandra Gorzelak –Nieduży

Biuro prasowe UMWP

Foto M.Bartoszewicz