eLearning  to szeroki dostęp do wiedzy, do możliwości kształcenia, zdobywania  potrzebnych informacji i podnoszenia swoich kwalifikacji na odległość, z każdego miejsca i przez każdego, kto zechce z tej szansy skorzystać. Szansom, jakie stwarza eLearning oraz możliwościom jego najpełniejszego wykorzystania poświęcona była konferencja „eLearning Journeys 2016”, która odbyła się w CWK w Jasionce 25 października.

Wzięli w niej udział naukowcy, wykładowcy akademiccy, przedstawiciele instytucji związanych z edukacją, rynkiem pracy oraz świata biznesu. eLearning Journeys 2016 to wspólny projekt samorządu województwa i The BLPS Group.

Cieszę się że ta konferencja o znaczeniu międzynarodowym odbywa się na Podkarpaciu.  Myślę, że wszyscy mamy świadomość jak zmienia się sposób, styl, instrumenty, którymi się posługujemy i będziemy posługiwać w przyszłości, jeżeli chodzi o edukację czy wymianę informacji oraz ich pozyskiwanie. Musimy za tym nadążać i mieć tego świadomość. Pochodzący z różnych stron świata goście konferencji uświadamiają nam jak wiele jest do zrobienia w tej dziedzinie, abyśmy mogli jeszcze pełniej i w jeszcze doskonalszy sposób korzystać z informacji,  zdobywając wiedzę, a tym samym doskonaląc nasze umiejętności oraz rozwijając nasz region - powiedział do uczestników konferencji marszałek Władysław Ortyl.

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu własnego RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego.

Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Fot. Michał Mielniczuk
Video Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP