logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

org-pozarzadowe-ngo-header

 

1procent 

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 19 01

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Zamów newsletter NGO

Marszałek Województwa Podkarpackiego działając na podstawie Uchwały Nr 14/272/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego ogłasza rozpoczęcie procedury głosowania na kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.

W dniu 12 marca 2010 roku weszła w życie znowelizowana Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nowe przepisy regulują m.in. wszelkie kwestie dotyczące powołania wojewódzkich rad działalności pożytku publicznego. Artykuł 41a ustawy stanowi, iż „Marszałek województwa na wspólny wniosek co najmniej 50 organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie województwa, może utworzyć Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, zwaną dalej „Radą Wojewódzką".

Szczegóły trybu wyłaniania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - zgodnie z pkt. 4 art. 41b Ustawy - zostały określone Uchwałą Nr 59/1238/11 z dnia 5 lipca 2011 r. Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.

Na mocy Zarządzenia nr 12/2014 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 18 lutego 2014 roku powołana została Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego II kadencji. W skład Rady wchodzi 18 członków, w tym:

  • przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego,
  • 4 przedstawicieli Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
  • 4 przedstawicieli Marszałka Województwa Podkarpackiego,
  • 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), działających na terenie województwa podkarpackiego.

--------------------
Zobacz jeszcze:

Skład Rady
Regulamin Rady
Protokoły z posiedzeń
Posiedzenia
Kontakt

logo pfo

ngo konkursy ofert 19 

rdpp-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
Skład - Stanowiska - Opinie - Uchwały - Protokoły
Zespół ds. służby zdrowia - Kontakt

 

kombatant-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

 

dokumenty do pobrania