MB 201604 043Pierwsze posiedzenie III kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego już za nami. Spotkanie inaugurujące nową kadencję miało miejsce w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 28.04.2016. W imieniu marszałka Władysława Ortyla otworzył je wicemarszałek Stanisław Kruczek. W posiedzeniu udział wzięli członkowie II kadencji oraz osoby nominowane przez marszałka Ortyla na III kadencję. Posiedzenie rozpoczęło się od wręczenia nominacji nowym członkom Rady.

Następnie dokonano wyboru nowych władz Rady, którymi w wyniku głosowania zostali: przewodnicząca - Kinga Bielec reprezentująca Stowarzyszenie Kulturalne JARTE z Mielca, wiceprzewodniczący - Wojciech Zając, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, wiceprzewodniczący - Adam Ptasiński, reprezentujący Fundację Generator Inspiracji z Futomy, sekretarz – Anna Tworz, Kierownik Oddziału współpracy z samorządami i organizacjami Urzędu Marszałkowskiego.
Po dokonaniu formalności nowa przewodnicząca rozpoczęła omawianie kolejnych punktów programu, na który złożyły się kolejno:
- przedstawienie zasad współpracy Rady z mediami
- przekazanie przez członków II kadencji Rady członkom III kadencji Rady sprawozdania z działalności Rady poprzedniej kadencji
- dyskusja nt. możliwości składania wniosków drogą elektroniczną
- propozycje członków Rady dotyczące pracy Rady
- sprawy różne.
Każdy z punktów wywołał ożywioną dyskusję, co było dobrą zapowiedzią aktywnej pracy członków Rady nowej kadencji, o co również zaapelowała Kinga Bielec, prosząc aby prace były prowadzone nie tylko podczas samych posiedzeń Rady, ale także pomiędzy nimi. Spotkanie zakończyło się wspólnym pamiątkowym zdjęciem ustępujących i nowych członków Rady.
Tomasz Wasielewski
Kancelaria Zarządu