Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Szanowni Państwo, do 24 lutego 2023 roku do godziny 15.59 można składać wnioski do programu dotacyjnego "Niepodległa" na 2023 r. O dotacje mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Tegoroczny program przewiduje dofinansowanie projektów kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów. 


W programie można wnioskować o dofinansowanie od 10 tyś. do 100 tyś. złotych brutto. Poziom dofinansowania ze środków programu dotacyjnego nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania. Budżet programu w 2023 roku wynosi 6 mln złotych.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister KUltury i Dziedzictwa Narodowego oraz współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych) oraz organizacje pozarządowe.

Na przygotowanie i złożenie wniosku beneficjenci mają czas do 24 lutego 2023 roku do godziny 15.59.

Zadania będzie można realizować od 25 kwietnia 2023 r., do 20 listopada 2023 r.


Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Programu Niepodległa