Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz Ordynacji Wyborczej stanowiącej załacznik nr 1 do Uchwały nr 95 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 10 listopada 2022 r., Komisja Wyborcza ogłasza rozstrzygnięcie wyborów przedstawicieli zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.


Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej uchwale Komisji Wyborczej. Plik zewnętrzny niedostępny cyfrowo.

 

Uchwała nr 4/12/2022 Komisji Wyborczej z dnia 19.12.2022 r.- plik pdf 156.92 KB