Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 392/7874/22 z dnia 31 maja 2022 roku ogłosił nabór do VIII edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego -"NGO Wysokich Lotów". To nagroda dla najlepszych organizacji pozarządowych mających siedzibę i prowadzących działalności pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego.

Konkurs ma na celu wspieranie współpracy samorządu województwa z podmiotami trzeciego sektora jak również służy podkreśleniu roli NGO w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pomaga on dodatkowo kreować pozytywny wizerunek organizacji społecznych, podkreślać ich rolę w państwie.

Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach:

I. Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa,
II. Kultura i tożsamość narodowa,
III. Nauka, edukacja, sport i środowisko,
IV. Społeczeństwo obywatelskie oraz zrównoważony rozwój,
V. Gospodarka, rynek pracy.

 

W każdej z wyżej wymienionych kategorii może zostać wyłoniony 1 laureat, który otrzyma nagrodę rzeczową w postaci karty podarunkowej o wartości 5 000 zł (pięć tysięcy zł brutto). Ponadto przewiduje się możliwość przyznania przez Zarząd Województwa wyróżnienia dla jednej organizacji, z każdej kategorii. Wyróżnienie to będzie również nagrodą rzeczową w postaci karty podarunkowej o wysokości
1 000 zł (tysiąc zł brutto).

Formularz zgłoszeniowy wraz z Klauzulą informacyjną RODO podpisaną zgodnie ze sposobem reprezentacji należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Kancelaria Zarządu, Oddział współpracy z samorządami i organizacjami, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów z dopiskiem "Nagroda Marszałka NGO Wysokich Lotów" lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu w terminie 30 dni od dnia pierwszego ukazania się ogłoszenia o konkursie tj. do dnia 6 lipca 2022 roku do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).

Do pobrania:
- Formularz zgłoszeniowy (plik docx, 26,5 KB)
- Regulamin konkursu (plik docx, 27,42 KB)
- Karta oceny merytorycznej (plik docx, 21,82 KB)
- Uchwała w sprawie ogłoszenia (plik docx, 17,54 KB)
- Klauzula informacyjna RODO (plik docx, 23,06 KB)