Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego, do konsultacji projektu "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2023 rok".


Termin konsultacji: od dnia 25 stycznia 2023 r. do dnia 15 lutego 2023 r.


Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej