Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego z zakresu: przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałalniem przemocy w rodzinie oraz pomocy społecznej.

Plakat spotkania z NGO podkarpackie 01 002Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku wraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego serdecznie zapraszają przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz zaangażowanych w sprawy społeczne mieszkańców Podkarpacia i samorządowców na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa podkarpackiego.
Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej 25 maja o godzinie 17:00.

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 271/5356/21 z dnia 20 kwietnia 2021 roku Zarząd Województwa Podkarpackigo dokonał wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2021 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 276/5488/21 z dnia 11 maja 2021 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konsultacje społeczne projektu zmiany Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 12 maja do dnia 19 maja 2021 r., włącznie.

GrupaWsparciaFundacja ADRA zaprasza do korzystania z platformy GrupaWsparcia.pl, która pozwala na w pełni anonimowe, bezpłatne oraz bezpieczne korzystanie ze wsparcia w kryzysie. GrupaWsparcia.pl to platforma pomocy online, stworzona z myżlą o osobach, które poszukują wsparcia w kryzysowych sytuacjach życiowych. Platforma działa zarówno w wersji na komputer, jak i w formie aplikacji mobilnej.