Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Dotacje na "wkład własny" - rozstrzygnięcie IV

|
Bogumił Drzał

Uprzejmie informujemy , że Uchwałą Nr 100/2386/19 z dnia 25 listopada Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2019 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

Dotacje z Programu "Niepodległa"

|
Bogumił Drzał

Biuro Programu "Niepodległa" zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2020 roku. O datacje mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór potrwa do 9 grudnia br. do godziny 15.59

Program współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku na rok 2020

|
Bogumił Drzał

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr XIV/249/19 z dnia 28 października 2019 roku Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwalił Program współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.