W roku 2020 obradom Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego przewodniczy Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego

 

SKŁAD PREZYDIUM PODKARPACKIEJ WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO:

STRONA RZĄDOWA:        
Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki/Wiceprzewodnicząca


STRONA SAMORZĄDOWA:
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Przewodniczący


STRONA ZWIĄZKOWA:
Roman Jakim – Przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”/ Wiceprzewodniczący
Marek Gołda – Forum Związków Zawodowych/ Wiceprzewodniczący
Stanisław Kłak – Wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Podkarpackiego, Prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w Rzeszowie/ Wiceprzewodniczący


STRONA PRACODAWCÓW:        
Artur Rozmus – Konfederacja Lewiatan/ Wiceprzewodniczący
Piotr Kamiński – Związek Pracodawców Business Centre Club/ Wiceprzewodniczący
Tadeusz Furmanek– Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej/ Wiceprzewodniczący
Adam Łobaza - Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

 

SKŁAD PODKARPACKIEJ WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO:


STRONA RZĄDOWA:
1.    Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki.
2.    Karolina Bogusz – Dyrektor Biura Wojewody Podkarpackiego.
3.    Maria Kopacka – Kierownik Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

STRONA SAMORZĄDOWA:
1.    Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego.
2.    Lucjusz Nadbereżny – Prezydent Miasta Stalowej Woli.
3.    Bogusław Kmieć - Burmistrz Sędziszowa Młp.

STRONA PRACOWNIKÓW:
1.    Roman Jakim – Przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.
2.    Andrzej Kaczmarek – Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”.
3.    Szymon Wawrzyszko – Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”.
4.    Wojciech Jarząb – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”.
5.    Roman Gulis– Forum Związków Zawodowych Województwa Podkarpackiego.
6.    Józef Ryl – Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa Podkarpackiego.
7.    Danuta Bazylewicz – Wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Podkarpackiego.
8.    Marek Gołda –Forum Związków Zawodowych.
9.    Stanisław Kłak – Wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Podkarpackiego, Prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w Rzeszowie.
10.  Jerzy Pony – Wiceprzewodniczący MNSZZ Pracowników Ochrony Zdrowia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
11.  Kazimierz Hadam – Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej „GALICJA” w Krośnie.
12.  Jan Fiejdasz – Wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Podkarpackiego Wiceprzewodniczący MNSZZ Pracowników Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A.
 
STRONA PRACODAWCÓW:
1.  Kazimierz Rak – Związek Rzemiosła Polskiego.
2.  Tadeusz Gorgosz – Związek Rzemiosła Polskiego.
3.  Janusz Wiktor – Związek Rzemiosła Polskiego.
4.  Robert Dankiewicz - Konfederacja Lewiatan.
5.  Artur Rozmus – Konfederacja Lewiatan.
6.  Iwona Kuszczak – Konfederacja Lewiatan.
7.  Tadeusz Furmanek – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.
8.  Krzysztof Tokarz -  Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.
9.  Piotr Chęciek - Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.
10.Stanisław Olejarka - Związek Pracodawców Business Centre Club
11. Józef Bigos - Związek Pracodawców Business Centre Club
12. Adam Łobaza - Związek Przedsiębiorców i Pracodawców