Zdj. głównePierwsze obrady plenarne Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w 2021 r. odbyły się 22 marca. Zdalne posiedzenie Rady poprowadził nowo powołany przewodniczący Artur Rozmus – prezes Zarządu Podkarpackiego Związku Pracodawców Konfederacja Lewiatan. W oparciu o wytyczne, przewodniczący Rady wybierany jest na czas jednego roku, naprzemiennie reprezentując stronę samorządową, stronę pracodawców, stronę pracowników oraz stronę rządową PWRDS.

201216 WRDSPo raz ostatni w tym roku obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Głównym tematem spotkania była sytuacja związana z pandemią oraz działania w ramach Tarczy Antykryzysowej. Zgodnie z zasadami przewodnictwo w Radzie od przyszłego roku obejmuje strona związkowa, kończy się tym samym roczna kadencja marszałka jako szefa WRDS.

O mechanizmach i dynamice konfliktu rozmawiali członkowie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, podczas zorganizowanego szkolenia w zakresie mediacji i negocjacji
w aspekcie psychologicznym. Mimo, iż szkolenie miało formę zdalną, wzięła w nim udział spora grupa osób, na czele z przewodniczącym PWRDS panem Władysławem Ortylem oraz panią wojewodą Ewą Lenart.

Sierpniowe (2.08.2020) posiedzenie plenarne PWRDS zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami odbyło się w sposób zdalny. Nie przeszkodziło to jednak, by Rada obradowała w pełnym składzie, do którego na mocy Zarządzenia Marszałka Województwa Podkarpackiego Nr 29/2020, w zastępstwie za pana Wojciecha Jarząba, dołączył pan Paweł Pietrusza – reprezentujący NSZZ „Solidarność”.

13 lipca br. odbyło się posiedzenie plenarne Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Ze względu na obostrzenia wynikające z panującej epidemii COVID-19, posiedzenie zostało zorganizowane w trybie zdalnym. Na początku obrad powitano nowego członka Rady pana Piotra Kamińskiego reprezentującego stronę pracodawców z ramienia BCC, który zastąpił pana Stanisława Olejarkę wieloletniego członka Podkarpackiej WRDS. Tematem obrad było m.in. przedstawienie informacji nt. pisma Komisji Europejskiej dotyczącego odpowiedzialności instytucji zarządzających i beneficjentów funduszy spójności UE za przestrzeganie zasady niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Podkategorie