forum polsko czeskie na rzecz zblizenia spoleczenstw poglebionej wspolpracy i dobrego sasiedztwa 2019Minister Spraw Zagranicznych zaprasza ogranizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w Konkursie "Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021". Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w niniejszym konkursie wynosi 435 000 zł. Termin składania ofert upływa 30 grudnia 2020 r., o godz. 16.15. Decyduje data wpływu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie gov.pl