70998030 2606069742779175 1276599808064225280 oNagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów” już po raz piąty trafiła do organizacji trzeciego sektora z Podkarpacia. Nagrody rozdano podczas Podkarpackiego Forum Obywatelskiego, które jest platformą spotkań dla organizacji pozarządowych.


Forum jest organizowane w naszym regionie już po raz czwarty. Umożliwia organizacjom wymianę doświadczeń, pozwala im też prezentować własne zasoby oraz dzielić się doświadczeniami. W tegorocznym konkursie, który jest integralnym elementem forum, udział wzięło 15 stowarzyszeń z terenu Podkarpacia. Zwycięzcom nagrody wręczyła wicemarszałek Ewa Draus.

Ewa Draus, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego powitała wszystkich uczestników forum oraz podsumowała działalność samorządu województwa w kwestii współpracy z organizacjami pozarządowymi:

- Cieszę się, że tak licznie Państwo przybyliście na dzisiejsze forum, co pokazuje, że jesteście tak niezwykle zaangażowani w działalność społeczną. Forum jest płaszczyzną, gdzie możemy wymienić poglądy, ale też powiedzieć o własnych problemach. Dzięki Państwu, to co robią samorządy na rzecz mieszkańców jest niezwykle wzbogacone, gdyż my wszyscy chcemy poprawiać jakość życia, wszyscy zmierzamy do rozwoju społecznego, a dzięki tej współpracy jest to zdecydowanie szersze działanie, zaadresowane do tych, którzy właśnie takiej pomocy potrzebują. Dzięki tej współpracy możemy realizować zasadę partnerstwa, która jest bliska nam wszystkim, bo zmierza do budowania społeczeństwa obywatelskiego, a dzięki naszej współpracy możemy osiągać lepsze rezultaty – powiedziała wicemarszałek Ewa Draus.

Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności w swoim przemówieniu odniósł się do Podkarpacia, jako miejsca szeroko otwartego na inicjatywy społeczne, mówił też o technicznych aspektach współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami państwowymi:

- Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem aktywności społecznej i tego co się dziej na Podkarpaciu w tej kwestii oraz tego, jak bardzo ta aktywność owocuje wieloma inicjatywami. Tu w województwie podkarpackim mamy okazję mówić o wielu rzeczach po raz pierwszy.

Chcemy, aby organizacje pozarządowe były traktowane jako równoprawny partner. O tym na ubiegłoroczny forum mówił chociażby premier Piotr Gliński. Mamy wiele planów, które chcemy w ciągu najbliższych kilku lat zrealizować, a które dotyczą chociażby instytucji dialogu obywatelskiego, systemu realizacji zadań publicznych oraz funkcjonowania organizacji obywatelskich – mówił Wojciech Kaczmarczyk.

Wojciech Buczak, poseł na Sejm RP podkreślał w swojej wypowiedzi, że działalność społeczna na rzecz innych ludzi przynosi wiele satysfakcji, jednocześnie podziękował organizacjom za aktywność:

- Dziękuję za to, że jesteście aktywni, że poświęcacie swój czas na rzecz innych i myślę, że dzięki temu inni mogą poczuć się wolni, a zwłaszcza niepełnosprawni, którzy mają problem z dostępem do wielu rzeczy – powiedział poseł Buczak.

Wręczone nagrody mają charakter rzeczowy w postaci Vouchera o wartości pięciu tysięcy złotych. Jednocześnie wyróżniono jedno stowarzyszenie, które otrzymało vouchery o wartości tysiąca złotych. Nagrodzeni to: Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich (kategoria polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa), Fundacja Klub Młodych Liderów (kategoria społeczeństwo obywatelskie oraz zrównoważony rozwój), Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry FREDRUM (kategoria kultura i tożsamość narodowa), Stowarzyszenie Przyjaciół Iwonicza Zdroju (kategoria nauka, edukacja, sport i środowisko), Stowarzyszenie „Powiśle Gliny Małe” (kategoria gospodarka, rynek pracy). Wyróżnienie w kategorii Kultura i tożsamość narodowa otrzymało Stowarzyszenie Nasze Wadowice.

W trakcie forum nastąpiło również podpisanie umowy pomiędzy Narodowym Instytutem Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Podkarpacia PRO CARPATIA. PRO CARPATIA otrzymała dotację na rozwój instytucjonalny organizacji w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności.

Samorząd Województwa jest w ciągłym kontakcie z organizacjami pozarządowymi. Każdego roku opracowywany i realizowany jest Program współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, którego głównym celem jest dążenie do budowy silnego społeczeństwa obywatelskiego, które efektywnie wspomaga zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Województwa. Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi może mieć charakter finansowy jak i niefinansowy oraz odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 

Tekst i fot.: D. Kozik
Biuro Prasowe UMWP