1800901 FORUMobywat

Już po raz czwarty podkarpackim organizacjom trzeciego sektora została przyznana Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów”. W tym roku w konkursie dla najlepszych inicjatyw pozarządowych wzięło udział 23 stowarzyszenia z terenu Podkarpacia. Nagrody wręczył marszałek Władysław Ortyl wspólnie z wicepremierem, ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotrem Glińskim.

Marszałek Władysław Ortyl powitał z mównicy przybyłych gości. W swoim wystąpieniu podziękował organizacjom trzeciego sektora za aktywność, jaką podejmują każdego dnia na rzecz polskiego społeczeństwa. Marszałek podsumował również działalność samorządu województwa w zakresie współpracy z organizacjami:

- Wszyscy wiemy, jak ogromną rolę w życiu społecznym, w życiu publicznym pełni aktywność obywatelska. Dziś jest dobra okazja do tego, żeby pokazać, jak ta aktywność w województwie podkarpackim wygląda. Ważnym elementem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest współpraca organizacji pozarządowych z instytucjami publicznymi i biznesem. Na podkarpaciu cieszymy się z tej współpracy, która jest dla nas powodem do dumy. W ramach tej współpracy jesteśmy zobowiązywani do opracowywania dokumentu programowego, który określa zasady tej współpracy, poszczególne działania oraz wysokość środków finansowych, które każdego roku kierujemy do organizacji pozarządowych. W ubiegłym roku była to kwota w wysokości 4 milionów 800 tysięcy złotych, w tym roku jest to 5 milionów 600 tysięcy złotych, tak więc jak widzimy jest to znaczny progres – powiedział marszałek.

Wyraził także nadzieję, że współpraca z organizacjami pożytku publicznego na Podkarpaciu w dalszym ciągu będzie układać się pomyślnie:

- Myślę, że kluczowa w tym aspekcie jest dobra współpraca czterech organów, które ze sobą współpracują, czyli sejmiku województwa, zarządu województwa, rady pożytku publicznego oraz organizacji pozarządowych – dodał marszałek Ortyl.

Wicepremier minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na konieczność rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju, mówił także o zmianach instytucjonalnych mających zdynamizować wsparcie kierowane dla organizacji pozarządowych:

- Nie ma dobrze funkcjonującej demokracji bez dobrze rozwiniętego i funkcjonującego społeczeństwa obywatelskiego, Organizacje pozarządowe są jednym z filarów społeczeństwa obywatelskiego, które pełni szereg bardzo istotnych dla demokracji funkcji. […] Funkcje organizacji pozarządowych dopełniają działalność innych sektorów, jednocześnie są one równoprawne, partnerskie wobec tego, co realizują inne podmioty i sektory, jak polityczny i biznesowy. Bez tych funkcji nie ma demokracji. Mądra władza w demokracji nie boi się obywateli i aktywności obywatelskiej, a wręcz przeciwnie, mądra władza potrzebuje aktywności obywatelskiej, ponieważ obywatele pomagają i wyręczają tę władzę w jej funkcjach, zadaniach i obowiązkach. Dlatego bardzo nam zależy na tym, aby organizacje pozarządowe w Polsce się rozwijały, aby społeczeństwo obywatelskie się rozwijało – mówił wicepremier Gliński, dodając:

- My chcemy rozwijać i wzmacniać organizacje pozarządowe, ich niezależność, podmiotowość, siłę, także finansową. Państwo polskie jest odpowiedzialne za to, żeby przekazywać zasoby publiczne obywatelom i to się dzieje właśnie dzięki podejmowanym przez nas zmianom – podkreślił wicepremier.

W kategorii polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa, nagrodę otrzymało Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Mielcu. W kategorii kultura i tożsamość narodowa - Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin w Rzeszowie, a w kategorii nauka, edukacja, sport i środowisko, nagrodę otrzymało Polskie Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji z siedzibą w Iwoniczu Zdroju.

Wręczone nagrody mają charakter rzeczowy w postaci Vouchera o wartości pięciu tysięcy złotych. Jednocześnie wyróżniono pięć stowarzyszeń, które otrzymały vouchery do wartości tysiąca złotych. Wyróżnieni to: Stowarzyszenie „Dla Równości w Draganowej” w Draganowej (kategoria polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa), Stowarzyszenie „Koło Przyjaciół Skołoszowa” w Skołoszowie (kategoria kultura i tożsamość narodowa), Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska "Nasza Wola" w Woli Rafałowskiej (kategoria nauka, edukacja, sport i środowisko), Fundacja Generator Inspiracji - w Futomie (kategoria społeczeństwo obywatelskie oraz zrównoważony rozwój) oraz Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku (kategoria gospodarka, rynek pracy).

Samorząd Województwa jest w ciągłym kontakcie z organizacjami pozarządowymi. Każdego roku opracowywany i realizowany jest Program współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, którego głównym celem jest dążenie do budowy silnego społeczeństwa obywatelskiego, które efektywnie wspomaga zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Województwa. Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi może mieć charakter finansowy jak i niefinansowy oraz odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 

Tekst i fot.: D. Kozik

Video M. Mielniczuk

Biuro Prasowe UMWP