161222ngoOrganizacje pozarządowe z Podkarpacia zostały uhonorowane nagrodą Marszałka Województwa Podkarpackiego. Koniec roku przyniósł także rozstrzygniecie konkursu na „Piękną Wieś Podkarpacką”. W Sali audytoryjnej urzędu zgromadziło się łącznie kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji społecznych i samorządowców z regionu.

NGO wysokich lotów – bo tak nazywa się przyznawana przez marszałka nagroda, jest formą uznania dla najlepszych organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz mieszkańców Podkarpacia.

 Otwierając uroczystą galę marszałek Władysław Ortyl zwrócił się do przedstawicieli stowarzyszeń obywatelskich, dziękując za podejmowane przez nich inicjatywy.

- Mam tę przyjemność, że mogę dziś uhonorować dobro wynikające z Państwa pracy. Statuetki, które trafią w Wasze ręce mają charakter symboliczny, ciężko je zważyć i zmierzyć – stają się tym samym odzwierciedleniem pracy wykonywanej przez organizacje pozarządowe. Bo właśnie Wasza praca ma taki wymiar niewymierny, jednak niezwykle potrzebny. Świetnie wypełniacie państwo lukę, w której samorządy czy organizacje rządowe mogłyby robić więcej – dziękował zgromadzonym marszałek Ortyl.

Następnie z rąk marszałka nagrody dla najlepszych organizacji odebrali przedstawiciele następujących stowarzyszeń:

- Fundacja Latarnia - w kategorii polityka społeczna, zdrowie oraz działalności pomocowa;
- Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia”- w kategorii kultura i tożsamość narodowa;
- Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportów Walki - Judo Jasło” - w kategorii nauka, edukacja, sport i środowisko;
- Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” – w kategorii społeczeństwo obywatelskie oraz zrównoważony rozwój.

Wyróżnione zostały także:

-  Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie – w kategorii polityka społeczne, zdrowie oraz działalność pomocowa;

- Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” – w kategorii nauka, edukacja, sport i środowisko.

Tuż po wręczeniu nagród dla najlepszych NGO, przy mównicy pojawił się Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar. Zwracając się do obecnych na sali gości, podsumował współpracę pomiędzy samorządem wojewódzkim i lokalnymi strukturami władzy w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.

- Każda złotówka wydana z budżetu województwa, została pomnożona przez dwie złotówki pochodzące z samorządów lub środków przekazanych przez  sołectwa. Jest to moim zdaniem najbardziej efektywny program, realizowany przez samorząd województwa, właśnie ze względu na ogromną chęć integracji między samorządami – powiedział Lucjan Kuźniar.

Następnie wraz z marszałkiem Władysławem Ortylem uhonorowali przedstawicieli lokalnych społeczności w ramach konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka”. Trzy czołowe miejsca zajęły: Horyniec-Zdrój, Jagiełła z gminy Tryńcza oraz Borek Stary, leżący w gminie Tyczyn.

Na pozostałych miejscach uplasowały się :

4.Rymanów- Puławy
5.Olszanica- Uherce Mineralne
6.Niebylec- miejscowość Niebylec
7.Majdan Królewski- miejscowość Krzątka
8. Kołaczyce- miejscowość Bieździedza   
9. Przemyśl- miejscowość Ostrów
10. Ulanów- miejscowość Bieliniec

Tekst/fot.
Michał Mielniczuk
biuro prasowe UMWP