151211 NGO

Po raz pierwszy organizacje pozarządowe z terenu Podkarpacia prowadzące działalność pożytku publicznego, zostały uhonorowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego specjalną nagrodą. Statuetki wręczono podczas uroczystej gali.

W pierwszej edycji konkursu nagrody wręczono w pięciu kategoriach:

- polityka społeczna, zdrowie oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

- ochrona dziedzictwa kulturowego

- edukacja i nauka

- sport i turystyka

- ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Ideą konkursu jest uhonorowanie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych, które angażują się w działania na rzecz mieszkańców Podkarpacia.

To jest niezmiernie ważne, aby docenić wszystkie osoby działające w organizacjach pozarządowych, gdyż działają w nich ludzie, którzy poświęcają swój wolny czas, energię, zapał i to trzeba uhonorować, gdyż ta praca jest niezwykle istotna. Ważne jest także, aby pomagać takim organizacjom, dlatego samorząd województwa czyni to poprzez różnego rodzaju działania. Myślę, że konkurs ten będzie trwał i będą nagradzane kolejne organizacje  – mówił podczas gali marszałek Władysław Ortyl.

Organizacje pozarządowe na co dzień zajmują się ciężką, trudną i odpowiedzialną pracą. Bardzo się cieszę, że te wysiłki są widoczne i nagradzane. Dla mnie równie istotne jest to, że inicjatywa tego konkursu wyszła od marszałka, gdyż ranga stanowiska powoduje, że jest podkreślone znaczenie organizacji pozarządowych – mówi Mariusz Mituś, prezes PSOUU, który odebrał statuetkę za zajęcie III miejsca w kategorii Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych organizacji w poszczególnych kategoriach:

KATEGORIA

Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

MIEJSCE I

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Autystycznych i Niepełnosprawnych Sun Rise w Mielcu

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Autystycznych i Niepełnosprawnych Sun Rise w Mielcu powstało w lipcu 2012 roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz terapeutów. Od samego początku, zgodnie z zamysłem założycieli, stowarzyszenie stało się skutecznym narzędziem oddziaływania edukacyjnego i terapeutycznego dla dzieci autystycznych i niepełnosprawnych. Stowarzyszenie organizuje wiele zajęć, aby wyrównać szanse dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Podopieczni to najczęściej dzieci w wieku od 4 do 16 lat. Dzięki stowarzyszeniu otrzymują one pomoc ze strony pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów zajęciowych.

 

MIEJSCE II

Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce w Miejscu Piastowym

Stowarzyszenie powstało w 2006 r., zrzesza 15 członków, a raczej rodzin ponieważ działalność stowarzyszenia kierowana jest do nich całych. Ze względu na specyfikę w około połowie rodzin zastępczych ich sytuacja jest bardzo dynamiczna,  część dzieci trafia do rodzin adopcyjnych, inne osiągają pełnoletność i usamodzielniają się lub wracają do rodzin biologicznych – a na ich miejsce do rodzin zastępczych trafiają inne dzieci potrzebujące pomocy. Stowarzyszenie opieką obejmuje ponad 120 dzieci. Cel, jaki przyświeca stowarzyszeniu, to danie dzieciom życiowej szansy,  umożliwienie im podniesienia poczucia własnej wartości, akceptacji siebie i swego otoczenia, tak aby dobrze radzić sobie w dorosłym życiu.

MIEJSCE III

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Jarosławiu

25 lat temu rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną rozpoczęli długą walkę o zmianę życia swoich dzieci - czynienia go lepszym, normalnym, godnym. 25 lat zaangażowania zaowocowało w Jarosławiu w szczególny sposób - dzięki wielu ludziom stworzono cały system, wspierający osoby w sytuacji niepełnosprawności intelektualnej od urodzenia aż do wieku dorosłego.ĆWIERĆ WIEKUtemu powstało Stowarzyszenie, które w ramach swojej działalności stworzyło system wsparcia dający osobom z niepełnosprawnością intelektualną szansę na godne życie.

KATEGORIA

Ochrona Dziedzictwa Kulturowego

MIEJSCE I

Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic

Stowarzyszenie jest organizacją kulturalną. Jej celem jest kultywowanie historii, tradycji i kultury Rudołowic. Misją Stowarzyszenia oprócz ochrony dziedzictwa kulturowego, jest także aktywne uczestnictwo na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Członkowie stowarzyszenia organizują spotkania, prowadzą działalność wydawniczą i promocyjną Rudołowic.

Stowarzyszenie objęło swą opieką Szkolną Izbę Pamięci. Gromadzi także wideotekę z nagranymi najważniejszymi wydarzeniami kulturalnymi i obchodami patriotycznymi na terenie Rudołowic. Dokumentuje swoją działalność w Kronice. Członkowie Stowarzyszenia aktywnie włączają się do życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi.

MIEJSCE II

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie, funkcjonuje nieprzerwanie od ponad trzydziestu  lat. Obecnie w swoich szeregach zrzesza ponad 50. członków oraz grupę sympatyków, działających w następujących obszarach: Sekcja Literacka wraz z Kołem Młodych Literatów, Sekcja Żywego Słowa / Teatru Słowa/, Sekcja Muzyczna, Sekcja  Plastyczna, Sekcja Folklorystyczna, Sekcja Taneczna, Sekcja Współpracy z Mediami i Zagranicą, Sekcja Fotograficzna, Sekcja Pedagogiczno – Dydaktyczna, Sekcja Naukowa oraz  Centrum Przepływu Informacji.

Stowarzyszenie znane jest z organizowania przedsięwzięć kulturalnych w Rzeszowie i regionie. Jest także wydawcą Informatora kulturalno-społecznego pt. Kultura i Pieśń. W 2013 r. Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie otrzymało Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

KATEGORIA

Edukacja i Nauka

MIEJSCE I

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy "ExploRes”

„Explores” od 7 lat prowadzi działalność w obszarze edukacji nieformalnej, popularyzacji wiedzy naukowej oraz propaguje ideę utworzenia centrum nauki na Podkarpaciu. Jest inicjatorem, autorem i realizatorem wielu projektów związanych z edukacją - między innymi Pikniku wiedzy ….. Jest członkiem – założycielem ogólnopolskiego porozumienia centrów nauki i instytucji edukacyjnych „Porozumienie Społeczeństwo i Nauka”, Członkiem Kastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej. oraz inicjatorem Konsorcjum Uniwersytetu Rzeszowskiego i Stowarzyszenia ExploRes” (URiSE). Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz propagowania idei kształcenia przez całe życie, równoważnego rozwoju opartego na wiedzy oraz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki swojej aktywności znane jest nie tylko w regionie ale i całej Polsce. 

MIEJSCE II

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej

To Organizacja, która działa na rzecz młodych ludzi – stawiając na wszechstronny rozwój młodego człowiek, kształtowanie osobowości i ubogacanie wiary. Poprzez realizowane projekty angażuje młodych ludzi do aktywnego życia społecznego i kulturalnego Podkarpacia. KSM Diecezji Rzeszowskiej dba także o rozwój fizyczny młodych ludzi. Wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie cieszą się sporym zainteresowaniem młodzieży.

KATEGORIA

Sport, turystyka

MIEJSCE I

Towarzystwo Miłośników Lubatowej

Towarzystwo Miłośników Lubatowej powstało w 2003 roku. Swą działalność organizacja skupia na dbaniu o swe środowisko lokalne. Miłośnicy Lubatowej  pochylają się nad problemami swej „małej ojczyzny” i rozwiązują je w różny sposób.  Towarzystwo aktywnie pozyskuje środki z różnych źródeł, dzięki czemu z powodzeniem realizuje założone cele. Czynnie współpracuje z administracją publiczną. Towarzystwo organizuje zajęcia sportowe dla uczniów, zachęcając młodych ludzi do aktywnego uprawiania sportu i turystyki.

MIEJSCE II

Klub Żeglarski „Orkan”

Klub istnieje od 1973 roku i  zajmuje się różnymi formami wypoczynku na wodzie, ogromny nacisk kładąc na kwestie bezpieczeństwa. Oprócz rejsów po Wiśle żeglarze szkoleni przez Klub, próbują swych sił na Zalewie Szczecińskim, na Mazurach, na Bałtyku oraz szkolą się na wyższe stopnie. Przez 40 lat klub wyszkolił przeszło 300 osób. Klub Żeglarski Orkan propaguje aktywny tryb życia. Promuje także  ekologię, współpracując z  Nadleśnictwem Mielec.

KATEGORIA

Ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Miejsce I
Stowarzyszenie EKOSKOP z Rzeszowa

to organizacja zajmująca się propagowaniem ekologii. Działa od 2007 roku realizując pionierskie i innowacyjne projekty. Misją Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju
w zgodzie z ideą i zasadami rozwoju zrównoważonego. Od listopada 2008 roku Stowarzyszenie posiada status „organizacji pożytku publicznego”. EKOSKOP aktywnie współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, samorządami,  uczelniami oraz innymi uczestnikami działalności proekologicznej, chętnie włączając do współpracy nauczycieli. Stowarzyszenie stymuluje i zachęca do wymiany informacji i myśli oraz społecznego uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji, dotyczących środowiska, związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska.

Monika Konopka
fot. Monika Konopka
wideo: Michał Mielniczuk
Biuro prasowe UMWP