200514 krasiczynSpotkanie przy dębie pamięci, okolicznościowe sympozjum oraz msza święta – tak wyglądały obchody 153. rocznicy urodzin Księcia Adama Stefana kardynała Sapiehy w  Krasiczynie – w miejscu urodzin  „Niezłomnego Księcia i Biskupa”. Udział w wydarzeniu wziął marszałek Władysław Ortyl.

Sesja okolicznościowa „Polska – Genius Loci” pt. „Pamięć i Tożsamość Rzeczypospolitej” rozpoczęła się złożeniem kwiatów pod dębem pamięci dla uczczenia postaci Księcia Kardynała i św. Jana Pawła II. Drugą jej odsłoną było sympozjum, na którym dr Żaneta Niedbała z fundacji Pro Arte et Historia, wprowadziła uczestników w ideę „genius loci Krasiczyna”.

Na sympozjum głos zabrał marszałek Władysław Ortyl, który wygłosił okolicznościowe orędzie z okazji rozpoczęcia obchodów setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II:

- Ziemie Województwa Podkarpackiego obfitują w ślady i wspomnienia po Karolu Wojtyle – świętym Janie Pawle II. Były przez Niego odwiedzane w różnych okresach życia. Podczas swego pontyfikatu na Stolicy Piotrowej, Ojciec Święty przybywał na tereny należące obecnie do Województwa Podkarpackiego kilkakrotnie, zawsze pozostawiając ważne przesłanie, osobiste refleksje, świadectwo swego patriotyzmu i wierności tradycji, a nade wszystko świadectwo swego zawierzenia Bogu i swego apostolstwa – mówił marszałek, jednocześnie zwracając uwagę na to, że rocznica ta może stać się okazją do ponownego przywołania dziedzictwa wielkiego papieża:

- Rozpoczynające się obchody setnej rocznicy Jego urodzin mogłyby być dla nas, mieszkańców Województwa Podkarpackiego, nie tyle okazją do ponownego przypomnienia historycznych związków Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II z tymi ziemiami i ich mieszkańcami, nie tylko okazją do przywołania Jego myśli i gestów tutaj wyrażonych, ale przede wszystkim mogłyby być dobrym powodem do odczytania przez nas tego – Wojtyłowego Dziedzictwa i przyjęcia go na nowo w taki sposób, aby zacząć je twórczo eksploatować i aby zacząć wpisywać je w nasze regionalne życie społeczne – kontynuował. Władysław Ortyl w swoim orędziu wyraźnie zaakcentował ideę przewodnią obchodów:

- Proponuję zatem, aby ideą przewodnią tych obchodów była rola edukacji i wychowania w rozwoju osobowym i społecznym, ale edukacji tworzonej w oparciu o dziedzictwo św. Jana Pawła II. Dziedzictwo to z kolei byłoby odczytywane także z uwzględnieniem tych jego elementów i treści, które dzięki okolicznościom historycznym wpisane są już w tożsamość miejscowości i ziem położonych na terenie Województwa Podkarpackiego – powiedział marszałek.

Sesja okolicznościowa tym samym zainaugurowała obchody setnej rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II organizowane w ramach Karty Solidarności. Karta Solidarności jest instytucją społeczną tworzoną z intencją upamiętnienia osoby i twórczości Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II oraz dla krzewienia kultury solidarności w oparciu o dziedzictwo Świętego Papieża.

Uroczystości zakończyła msza święta odprawiona w intencji dziękczynnej za dar życia i dzieła Księcia Adama Stefana Kardynała Sapiehy – Wychowawcy Świętego Jana Pawła II, w kościele p.w. św. Marcina z Tours Biskupa.

 

Tekst: D. Kozik

Biuro Prasowe UMWP