200403teatr- Jeszcze dziś Państwa szkoły mogą zgłosić akces do programu kulturalnej aktywizacji dzieci i młodzieży w czasie kwarantanny – zachęca pedagogów, nauczycieli i dyrektorów szkół marszałek Władysław Ortyl.

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie czeka na zgłoszenia szkół chętnych do udziału w projekcie „Wsparcie szkół i placówek w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”. Zgłoszeń można dokonać poprzez System Informacji Oświatowej.


A oto link do zgłoszenia swojego udziału w projekcie https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/aktywizacja-mlodziezy-szkolnej-w-okresie-kwarantanny/


Projekt stworzyły wspólnie Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackie Kuratorium Oświaty przy udziale Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, TVP 3 Rzeszów, Radia Rzeszów oraz Wojewódzkiego Domu Kultury i Podkarpackiej Komisji Filmowej.
Warsztaty teatralne, udział w spektaklach teatralnych, konkurs recytatorski, tworzenie w domu amatorskiego filmu czy recenzowanie dzieł filmowych, a także realizacja słuchowiska radiowego – oczywiście wszystko online, pod okiem ekspertów, dziennikarzy, artystów, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa „zostań w domu” – takie propozycje czynnego uczestnictwa w świecie kultury oferują i do tego zachęcają instytucje kultury wraz z Samorządem Województwa i Podkarpackim Kuratorium Oświaty.
Oto konkretne elementy projektu, do których można zgłosić swój akces:
„Teatr w domu” – udostępnienie szkole. placówce linków do zapisów filmowych spektakli z repertuaru Teatru, : Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów; Dzieci Hioba. Wiek XX; Beksiński. Obraz bez tytułu; Trzy siostry, Warsztaty teatralne (próby online oraz w realnej rzeczywistości po ustaniu zagrożenia epidemią) z młodzieżą szkolną prowadzone przez aktorów Teatru, tj.: teksty literackie wybrane przez szkoły za pośrednictwem Kuratorium do wystawienia na deskach Teatru,Konkurs recytatorski „Polska poezja religijna” – konkurs recytatorski z okazji 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II i beatyfikacji Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego (warsztaty online oraz w realnej rzeczywistości po ustaniu zagrożenia epidemią) – prowadzone przez aktorów Teatru, „Laboratorium Filmowe” – polegającego na zaproszeniu uczniów do zgłębienia sztuki filmowej poprzez autorskie tworzenie filmów amatorskich, a także przygotowywanie recenzji filmowych, z uwzględnieniem dwóch działań, tj.: konkursu filmów amatorskich i konkursu na recenzję filmową, zgodnie zasadami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia– (realizowany przez WDK – Podkarpacką Komisję Filmową),Twórz radio w domu – utwory słowno-muzyczne” – przygotowanie przez uczniów nagrań utworów słowno – muzycznych i ich emisja na antenie po profesjonalnej obróbce (realizowany przez Polskie Radio Rzeszów), „Twórz radio w domu – słuchowiska” – kreatywna zabawa w twórców i aktorów, poprzez nadesłanie autorskich nagrań audio, prezentujących interpretację tekstów polskich pisarzy i poetów, w tym np.: Aleksandra Fredry, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego lub też prezentujących autorski tekst (realizowany przez Polskie Radio Rzeszów).
- Okoliczności, w jakich przyszło nam funkcjonować nie są łatwe. Młodzi i najmłodsi mieszkańcy Podkarpacia mają tak wiele talentów i zdaję sobie sprawę, że nawet w tym trudnym czasie chcą je rozwijać. Młodzież nie chce czuć, że coś jej umyka, że jakieś możliwości zostały im odebrane. Dlatego mówimy im - próbujecie swoich sił, rozwijajcie swoje talenty, nawet w dziedzinach, których być może do tej pory jeszcze nie odkryliście dla siebie – mówi o programie marszałek Władysław Ortyl.

- Oczywiście wszystkie te działania wiążą się z zajęciami online, ale jednocześnie w kontakcie z nauczycielami i ekspertami. Jestem przekonany, że te projekty przyniosą wiele emocji i sukcesów oraz, że wyniknie z nich wiele dobra, dając poczucie samorealizacji - podkreśla marszałek.
Część propozycji sfinansuje samorząd województwa podkarpackiego poprzez Wojewódzki Dom Kultury. Najlepszy z przygotowanych przez młodzież spektakli pokaże na swojej antenie TVP3 Rzeszów.
We wszystkich projektach praca uczniów musi w pełni respektować przyjęte zasady związane ze stanem epidemii, ma być pracą w domu, kontakt z uczestnikami projektów/ artystami/ekspertami odbywać się będzie online.
Udział w programie mogą zgłaszać nauczyciele, dyrektorzy, których szkoły są zainteresowane taką formą propagowania kultury i promowania talentów.

Biuro Prasowe UMWP