170628 kulturaKultura tworzy nasze korzenie, buduje naszą tożsamość. Aby istniała i rozwijała się potrzebni są jej twórcy czyli Państwo – mówił wicemarszałek Bogdan Romaniuk, podczas gali wręczania nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego dla twórców kultury. Uroczystość odbyła się 28 czerwca, w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

W tym roku zarząd województwa zdecydował o przyznaniu dziewięciu nagród indywidualnych. Cztery  z nich  to nagrody za całokształt działalności, pięć kolejnych - za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Zarząd zdecydował  także o przyznaniu ośmiu nagród zbiorowych, w tym sześciu za całokształt działalności i dwóch za szczególne osiągnięcia.   

Z wielkim uznaniem kieruję do Państwa podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie i dokonania w pomnażaniu właściwie pojmowanych wartości kultury, poprzez muzykę, taniec, twórczą wyobraźnię poetycką, literacką, plastyczną. Dziękuję za ocalanie od zapomnienia piękna naszej narodowej spuścizny kulturowej. Ta uroczystość to wielkie święto ludzi kultury, którzy sprawiają, że twórczość naszych wielkich wieszczów, malarzy, pisarzy i kompozytorów z minionych epok, ciągle ożywa na nowo, dzięki wykonawcom zachwyconym tym pięknem – mówił w swym wystąpieniu wicemarszałek województwa Bogdan Romaniuk.

A oto lista wszystkich nagrodzonych :

Nagrody indywidualne za całokształt działalności otrzymali:  

 1. Ewa Lekowska z Kormanic,
 2. Cyprian Biełaniec z Rzeszowa,
 3. Barbara Bokota - Tomala z Rzeszowa,
 4. Maciej Harna z Sanoka.

Nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia otrzymali:  

 1. Piotr Jackowski ze Stalowej Woli,
 2. Czesław Nowak z Krosna,
 3. Jolanta Niżańska z Rzeszowa,
 4. Dariusz Fudali z Tyczyna,
 5. Przemysław Niepokój - Hepnar z Krosna.

Nagrody zbiorowe za całokształt działalności otrzymali:

 1. Kapela Ludowa „Jany” z Niebylca,
 2. Zespół Piosenki Biesiadnej „Jagiellanie” z Jagiełły,
 3. Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu,
 4. Zespół Piosenki i Ruchu „Pyza” z Albigowej,
 5. Chór „Chorus” z Korczyny,
 6. Zespół Pieśni i Tańca „Lesiaki” z Raniżowa.

Nagrody zbiorowe za szczególne osiągnięcia otrzymali:  

 1. Kapela Ludowa z Futomy,
 2. Zespół Pieśni i Tańca Karpaty z Rzeszowa.

Zarząd województwa przyznał także dwa stypendia twórcze za 2016 rok, trafiły one do Jolanty Jareckiej oraz Pawła Wolanina.

Uroczystość ubarwiły pokazy taneczne Zespołu Piosenki i Ruchu „Pyza”.

Aleksandra Gorzelak - Nieduży
Biuro prasowe
Foto Michał Wiatr