Kresy są częścią naszej historii, z której jesteśmy dumni i która żyje w nas. Tę spuściznę mamy nie tylko chronić, ale i przekazywać kolejnym pokoleniom. Stąd nasze działania – mówił podczas konferencji „Dziedzictwo Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” marszałek Władysław Ortyl.

Konferencja była częścią Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła, w Baszni Dolnej. Podkarpacka część Roztocza -  Lubaczów, Basznia Dolna, Cieszanów, Horyniec i inne miejsca Roztocza w czasie festiwalu przez 8 dni – od 31 lipca do 7 sierpnia – promują swoje atuty, między innymi  przywołując piękno i bogactwo Kresów dawnej Rzeczypospolitej.

Uczestnikami konferencji „Dziedzictwo Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” byli  historycy, naukowcy, samorządowcy, a nade wszystko Kresowiacy, twórcy stowarzyszeń i instytucji, które pielęgnują pamięć o Kresach i ich roli w  historii Rzeczypospolitej.

Kwestia przeszłości Kresów i zobowiązań, jakie mają wobec ich spuścizny współcześni Polacy oraz idea powstania „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” – to tylko dwa z tematów poruszonych podczas konferencji. Jej uczestnicy dyskutowali o tym, jak popularyzować dziedzictwo historyczne i kulturowe ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej i jak ważna jest pamięć o Kresach, która tożsama jest z pamięcią o historii Polski.   

Organizatorami konferencji byli samorząd województwa i gmina Lubaczów.   

Zachęcamy do odsłuchania wypowiedzi uczestników konferencji. 

Aleksandra Gorzelak –Nieduży
Fot. A.Gorzelak –Nieduży
Video Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP