Barwnym korowodem z udziałem 19 polonijnych zespołów, które przeszły ulicami Iwonicza Zdroju na plac Dietla rozpoczął się 9. Polonijny Festiwal  Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych. Bierze w nim udział ok. 600 młodych tancerzy, w wieku od 6 do 16 lat, z ośmiu krajów świata. Festiwal potrwa do 22 lipca.

Przed uroczystym oficjalnym otwarciem goście polonijni - w pięknych ludowych strojach - uczestniczyli we mszy św. w iwonickim kościele. Na czas trwania festiwalu burmistrz miasta i gminy Iwonicz przekazał uczestnikom festiwalu klucze  do miasta, będące symbolem rządów tancerzy.
W inauguracji festiwalu 17 lipca udział wzięła wicemarszałek Maria Kurowska,  która na ręce dyrektora festiwalu Mariusza Grudnia z Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przekazała uczestnikom festiwalu życzenia wspaniałej zabawy i niezapomnianego pobytu na naszej pięknej, podkarpackiej ziemi. Przekazała również list od marszałka Władysława Ortyla do uczestników festiwalu.
 
Podkarpacie jest wyjątkowym miejscem, jest regionem, w którym szacunek dla takich wartości jak Ojczyzna, rodzina czy przyjaźń – wciąż jest ogromny. Wielką wagę przykładamy również do tradycji oraz pielęgnowania rodzinnych relacji. Dlatego zachęcam młodych uczestników festiwalu, którzy przyjechali do nas z różnych stron świata  do odkrywania uroków Podkarpacia, a przez to do budowania więzi z krajem przodków - napisał w liście marszałek Władysław Ortyl. 

Podczas kilku festiwalowych dni poszczególne zespoły będą występować w Iwoniczu Zdroju oraz 9 innych miejscowościach województwa podkarpackiego. Imprezę zakończy 22 lipca koncert galowy „Folklorem malowane”. W jego programie znajdą się polskie tańce.
Podczas tygodniowego pobytu dzieci nie tylko występują, doskonalą swój warsztat taneczny, ale organizowane są też dla nich wycieczki i spotkania z publicznością.
Najliczniej reprezentowana jest tradycyjnie Polonia z Kanady - siedem zespołów oraz z USA - cztery zespoły, po dwa zespoły z Białorusi i Ukrainy oraz po jednym z Łotwy, Litwy, Czech i Rosji.

Krystyna Kasprzyk
Kancelaria Zarządu