W Łańcucie odbyło się spotkanie, na którym zainicjowana została działalność Podkarpackiej Konferencji Muzeum i Samorząd Terytorialny. Ma ona integrować  muzealników i samorządowców z województwa podkarpackiego, tworząc płaszczyznę wymiany informacji i dobrych praktyk.

Jest to czas dobry na odbywanie tego typu działań, dlatego, że mamy nową perspektywę Funduszy Unijnych, jest budowana strategia muzealnictwa na poziomie kraju i wreszcie w ubiegłym roku obchodziliśmy 15-lecie samorządu powiatowego i wojewódzkiego. To był ten czas, kiedy instytucje kultury i muzea zostały uwolnione spod takiej tradycyjnej zhierarchizowanej struktury, którą kierowało państwo – mówił podczas spotkania marszałek Ortyl

Jak podkreślali uczestnicy debaty poważna dyskusja dotycząca problemów w obszarze muzealnictwa i możliwości otwarcia ich na nowe formy działalności jest także konieczna z innych względów.

Nastąpił renesans, zainteresowanie działalnością muzeów. Te sławne przykłady nowych instytucji, które ściągają dziesiątki tysięcy osób,  to są w głównej mierze właśnie muzea. Oczekiwania wobec nich rosną, ale nie rośnie finasowanie – mówił Waldemar Rataj, pełnomocnik ds. programowych dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Powołana w Łańcucie Regionalna Konferencja ma zacieśnić, usprawnić i wzmocnić  współpracę muzealników z przedstawicielami samorządu, aby lepiej wykorzystać muzealny potencjał Podkarpacia.

Trzeba o tym pamiętać, że aby rozwój społeczno-gospodarczy był pełny, potrzebne jest wsparcie nie tylko dla innowacji, dla przedsiębiorczości, dla infrastruktury, ale także dla sfery społecznej, czyli dla dziedzictwa i kultury – tłumaczył marszałek Władysław Ortyl.

O konieczności takiego podejścia do problemów muzealnictwa mówili także obecni na spotkaniu dyrektorzy placówek muzealnych.

Pamiętamy, jeszcze od czasów PRL-u, że ta kultura zawsze była na ostatnim miejscu. Jeżeli miało się na czymś zaoszczędzić, to zawsze na kulturze. I ta mentalność, że jak już nie mamy co zrobić z pieniędzmi, to dopiero wtedy dać na kulturę jest głęboko zakorzeniona - mówił Wiesław Banach dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku.

Problemów w muzealnictwie jest znacznie więcej. Dlatego pod koniec kwietnia muzealnicy spotykają się na pierwszym Kongresie Muzealników Polskich, w którym wezmą także udział parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele mediów.

Chcemy po raz pierwszy kompleksowo przedyskutować problemy dotyczące współczesnego muzealnictwa, zdiagnozować stan i określić problemy, które wymagają naprawy. Jednocześnie chcemy wskazać perspektywy rozwoju muzealnictwa. Chcemy też formułować postulaty legislacyjne – mówił prof. Michał Woźniak wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego ICOM.

Opinie zebrane podczas debaty w Łańcucie będą ważnym głosem podczas kwietniowego Kongresu Muzealników w Łodzi. Podkarpacka Konferencja jest pierwszą tego typu inicjatywą wśród województw. Od 2013 roku działa gremium krajowe Konferencja i Samorząd Terytorialny, które  jest stałym forum współpracy pomiędzy przedstawicielami władz samorządowych i muzeów.

Monika Konopka
Biuro Prasowe