Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Kultura

Podkarpackie otwiera się na nowe inicjatywy prorozwojowe

|
Piotr Bartnik

131203-konwencja-podkarpackaPrzedstawiciele podkarpackich samorządów i organizacji społecznych podczas sympozjum w Łańcucie podpisali Deklarację Łańcucką inaugurującą działalność Konwencji Podkarpackiej oraz programu Kultura Pamięci – Tożsamość Podkarpacia: Brama Kresów. Samorząd Województwa Podkarpackiego reprezentował marszałek Władysław Ortyl.

„My uczestnicy dzisiejszego sympozjum w Łańcucie podzielamy przekonanie, że Podkarpacie jest ważnym, regionem nie tylko w wymiarze gospodarczym, społecznym i kulturalnym, lecz jest również depozytariuszem wielkiego duchowego i historycznego dziedzictwa, wyróżnione wyjątkowo cennym bogactwem kultury materialnej i niematerialnej, z których dziś dane jest nam korzystać. Jednak aby go nie zatracić, w trosce o jego poszanowanie i rozwój, należy poszukiwać nowych rozwiązań w zakresie zarządzania sprawami publicznymi w tej materii zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym." – tymi słowami rozpoczyna się tekst Deklaracji Łańcuckiej, powołującej Konwencję Podkarpacką.

Obecny na sympozjum Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl powiedział –

„Świat, w dobie XXI wieku dynamicznie się zmienia, a wraz z nim zmieniają się także regiony i nasze „Małe Ojczyzny". Zmiany te zachodzą niemal w każdej płaszczyźnie życia społecznego i nie omijają także społeczności Podkarpacia. Dlatego inaugurując dziś Konwencję Podkarpacką oraz Program Kultura Pamięci – Tożsamość Podkarpacia: Brama Kresów, wychodzimy naprzeciw wielkim zmianom cywilizacyjnym. Dajemy tym samym sygnał, że jesteśmy dobrze przygotowani, aby świadomie podjąć stojące przed nami wyzwania. Wierzę, że nasza aktywność w tej materii już wkrótce przełoży się na poprawę jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń Polaków – mieszkańców Podkarpacia."

Celem Konwencji Podkarpackiej jest stworzenie Podkarpackiej Strategii Rozwoju Społecznego, która oparta jest na powołanej w Krakowie w 2009 roku - Karcie Solidarności. Założenia Karty Solidarności zostały oparte na nauczaniu Jana Pawła II i stanowią receptę na budowanie społeczeństwa, które jest wspólnotą obywateli, osób wolnych, gotowych do wzięcia odpowiedzialności za swój los oraz za dobro Rzeczypospolitej. Podkarpacka Strategia Rozwoju Społecznego ma się stać skutecznym narzędziem formowania postawy solidarności w społeczeństwie.

Deklaracja Łańcucka inaugurowała także program Kultura Pamięci – Tożsamość Podkarpacia: Brama Kresów, który jest ukierunkowany na kultywowanie dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej. W ramach programu będą podejmowane działania edukacyjne na skalę międzynarodową, by umożliwić spotkanie i budowę wspólnoty tożsamości zwłaszcza młodemu pokoleniu. Podmiotem koordynującym i integrującym działania w tym zakresie będzie nowa instytucja kultury – „Muzeum Dziedzictwa Kresów".

Podpisanie Deklaracji Łańcuckiej odbyło się w ramach IV Dni Kultury Solidarności, które stanowią coroczny cykl wydarzeń o charakterze festiwalu społecznego; spotkań obywatelskich, prezentacji artystycznych, koncertów, wystaw, seminariów programowych, czy debat. Dni Kultury Solidarności rozpoczęły się 17 października w Krakowie (ustanowiony przez ONZ dzień walki z ubóstwem) a zakończą się 10 grudnia w Warszawie (międzynarodowy dzień praw człowieka).

Inicjatorem powołania Konwencji Podkarpackiej i programu Kultura Pamięci – Tożsamość Podkarpacia: Brama Kresów jest Instytut Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono oraz Kolegium Wigierskie.

Przygotował:
Daniel Kozik